thương mại điện tử

Việc hủy bỏ, chấm dứt đăng ký hồ sơ đăng ký website TMĐT được quy định bổ sung tại điều 18 thông tư mới  số 47/2014/T T-BCT (ra ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 20/1/2015).

Bộ Công Thương chấm dứt đăng ký đối với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại  Khoản 3 Điều 56 Nghị định số  52/2013/ND-CP.

Hồ sơ bị hủy đăng ký với bộ công thương

Thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử khi ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website phải thông báo cho Bộ Công Thương trước 7 ngày làm việc để chấm dứt đăng ký. Việc thông báo này được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi tiến hành đăng ký hoặc băng văn bản gửi trực tiêp hoặc qua đường bưu điện vê B ộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin).

Thương nhân, tổ chức bị hủy bỏ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong các trường hợp sau:

a) Thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP (Xem chi tiết tại: Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

b) Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và tiếp tục tái phạm sau khi đã được nhắc nhở;

c) Bị đình chỉ hoạt động thương mại điện tử theo quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và tái phạm sau khi đã được nhẳc nhở.

Thông tin về các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị huỷ bỏ đăng ký sẽ được công bố trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị hủy bỏ đăng ký thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c, điểm d Khoản 3 Điều 18 Thông tư này được làm thủ tục đăng ký lại khi đáp ứng các điêu kiện sau đây:

a) Đã khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị hủy bỏ đăng ký hoặc đã hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động thương mại điện tử theo quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Đáp ứng các điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ -CP

Để đăng ký website với bộ công thương nhanh, hồ sơ chuẩn với Bộ công thương, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình để giúp website của các bạn được đăng ký thông báo nhanh, chuẩn nhất.

Để được tư vấn đăng ký website với bộ công thương xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp IT Việt Nam

Website: http://itsolution.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/dangkywebsiteTMDT

Hotlline: 0918.660.089 - 0914.598.255 Tell: 0463.292.255

Email:   hant@itsolution.com.vn

 


mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Để quản lý mạnh thương mại điện tử  và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng mua hàng trực tuyến. Nghị định 52/2013/NĐ-CP đã được chính phủ ban hành ngày 16/5/2013. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

Việc ra đời của Nghị định này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến các đối tượng có website thuộc đối tượng được áp dụng trong Nghị định này.

Với Nghị định 52/2013/NĐ-CP đã quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử khiến các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam hoang mang tìm hiểu để thực hiện đăng ký website với Bộ công thương tránh bị xử phạt.

Các đối tượng áp dụng Nghị định này:

1. Nghị định này áp dụng đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam;

b) Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam;

c) Thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý của từng thời kỳ để hướng dẫn các biện pháp quản lý đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động thương mại điện tử với chủ thể Việt Nam

Chúng tôi xin tóm lược các nội dung chính cần quan tâm trong Nghị định này để các bạn có thể nắm được:

Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 4. Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử

Điều 5. Nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử

Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thương mại điện tử

Chương 2: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC 1. CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI

Điều 9. Giá trị pháp lý như bản gốc

Điều 10. Thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử

Điều 11. Địa điểm kinh doanh của các bên

Điều 12. Thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng không có bên nhận cụ thể

Điều 13. Sử dụng hệ thống thông tin tự động

Điều 14. Lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử

MỤC 2. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chương 3: HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 24. Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Điều 25. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Điều 26. Các nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

MỤC 1. HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

MỤC 2. HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC 3. HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN

MỤC 4. HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Chương 4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC 1. QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

MỤC 2. QUẢN LÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC 3. HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT VẢ CHỨNG THỰC TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC 4. CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chương 5: AN TOÀN, AN NINH TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chương 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Bạn có thể tải file Nghị định chi tiết về để xem cụ thể hơn từng chương, điều, mục của Nghị định tại đây:  Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Tư vấn đăng ký website thương mại điện tử

Để được tư vấn đăng ký website với bộ công thương xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp IT Việt Nam

Website: http://itsolution.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/dangkywebsiteTMDT

Hotlline: 0918.660.089 - 0914.598.255 Tell: 0463.292.255

Email:   hant@itsolution.com.vn

 mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Thông tư mới về website thương mại điện tửThông Số: 47/2014/T T-BCT. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử (sau đây gọi là Nghị định số 52/2013/NĐ-CP) quy định về hoạt động kinh doanh trên website thương mại điện tử, trình tự, thủ tục thôngbáo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mạí điện tử và công bố thông tin trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

thông tư mới nhất về quản lý thương mại điện tử

Thông tư này không áp dụng đối với các website hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm; website mua bán, trao đổi tiền,vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác; website cung cấp dịch vụtrò chơi trực tuyến, dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng. Những website này chịu sự điều chỉnh của pháp luật quản lý chuyên ngành tương ứng. Tại thông tư này đã nêu ra các đối tượng áp dụng cụ thể hơn.

a, Các đối tượng được áp dụng đối với thông tư này là:

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán

hàng.

2. Thương nhân, tồ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại

điện tử.

3. Người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

4. Thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương

mại điện tử.

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên cổ n g thông

tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Điểm mới của thông tư này giúp thương nhân, doanh nghiệp phân định trách nhiệm quản lý với các website chuyên ngành giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

b, Vấn đề đối tượng nào phải đăng ký website với Bộ công thương cũng được chỉ định rõ ràng hơn trong thông tư mới.

Trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử :

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán

hàng phải thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Mục 1 Chương II

Thông tư này.

2. Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại

điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Mục 2 Chương II

Thông tư này.

3. Thương nhân, tồ chức thiết lập website thương mạí điện tử vừa là

website thương mại điện tử bán hàng vừa là website cung cấp dịch vụ thương

mại điện tử phải thông báo và đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại

Chương II Thông tư này ( thông tư Số: 47/2014/T T-BCT)

Mọi chi tiết cụ thể về nội dung được trình bày, quy định trong thông tư này, quý khách có thể tải về tại đây:  Thông tư số 47/2014/TT-BCT

Để được tư vấn đăng ký website với bộ công thương xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp IT Việt Nam

Website: http://itsolution.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/dangkywebsiteTMDT

Hotlline: 0918.660.089 - 0914.598.255 Tell: 0463.292.255

Email:  hant@itsolution.com.vn

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Website nào phải đăng ký website với Bộ công thương? Website của tôi chỉ là lấy hàng của người khác bán online nhận phần trăm có phải đăng ký với bộ công thương hay không? Đăng ký website với bộ công thương lợi và hại??

Rất nhiều câu hỏi các bạn đặt ra khi đứng trước Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, vâng điều lo lắng đó không có gì là khó hiểu.

Hôm nay, ITSOLUTION xin được giải đáp một phần những thắc mắc mà các bạn đang gặp phải.

 

 

1. Website nào phải đăng ký với Bộ công thương?'

 

Theo quy định về đăng ký website với Bộ công thương, thì tất cả mọi website thuộc đối tượng : Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đều phải tiến hành đăng ký với Bộ công thương.

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

a) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

b) Website đấu giá trực tuyến;

c) Website khuyến mại trực tuyến;

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

Ví dụ các website như : vatgia.com; congnghemuaban.com; adz.vn; khonhadat.vn; vieclam.net; muaban.net; muachung.vn; ..v.v.v.


2. Website của tôi chỉ là lấy hàng của người khác về bán online và nhận phần trăm, tôi là cá nhân lập website bán hàng thời trang không có giỏ hàng,.v.v.v.có phải đăng ký website với bộ công thương? Có phải website thương mại điện tử?

 

Các website có hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình trên đó đềulà website thương mại điện tử bán hàng và cần thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương.

Website thương mại điện tử bán hàng ví dụ như:

a) Giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp

b) Website đăng tải hình ảnh, hoạt động mua bán sản phẩm trên website

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định

Ví dụ về website TMĐT bán hàng như : Itsolution.com.vn; omaihoanganh.com.vn; xaydunghdt.com.vn; simonlaw.vn;.v..v.v..
Để được tư vấn đăng ký website với Bộ Công Thương, xin liên hệ:

Công ty TNHH Giải Pháp IT Việt Nam

Hotlline: 0902.181.055 hoặc 0463.292.255 - Email: hant@itsolution.com.vn

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai

 

a. Khái niệm cơ bản theo Bộ công thương:

Website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

Các website thuộc đối tượng dịch vụ khuyến mại trực tuyến đều phải tiến hành  đăng ký website với bộ công thương

Website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

b. Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến:

 • Bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác;
 • Bán các thẻ khách hàng thường xuyên cho phép khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ một hệ thống các đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác so với khi mua hàng hóa, dịch vụ tại từng đối tác riêng lẻ;
 • Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến khác do Bộ Công Thương quy định

 

c. Thông tin về từng hoạt động khuyến mại đăng tải trên website khuyến mại trực tuyến phải bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ hàng hóa, quy cách, chất lượng hàng hóa và dịch vụ;
 • Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;
 • Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến mại;
 • đ) Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến;
 • Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại hàng hóa, dịch vụ.

Nếu website có cơ chế tiếp nhận ý kiến đánh giá hoặc phản hồi trực tuyến của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, những ý kiến này phải được hiển thị công khai trên website để những khách hàng khác xem được.

 

d. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

 • Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này.
 • Tuân thủ các quy định của Luật thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.
 • Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định này.
 • Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến cho các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên.
 • Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định này nếu website có chức năng thanh toán trực tuyến.
 • Công bố đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 40 Nghị định này trong từng thông tin khuyến mại đăng tải trên website của mình.
 • Xây dựng và công bố trên website quy chế hoạt động tuân thủ các quy định tại Điều 38 Nghị định này.
 • Xây dựng và công bố trên website cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
 • Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó.

e. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.
 • Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.

f. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại

 • Hợp đồng dịch vụ khuyến mại giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến với thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại thực hiện theo quy định tại Điều 90 Luật thương mại và phải có các nội dung sau:
  • Phân định trách nhiệm giữa các bên trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục để thực hiện hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật về khuyến mại;
  • Quy định cụ thể nghĩa vụ giải quyết khiếu nại và bồi thường cho khách hàng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không phù hợp với nội dung đã thông báo hay cam kết.
 • Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Điểm a và b Khoản 1 Điều này nếu hợp đồng dịch vụ khuyến mại không quy định cụ thể những nội dung nêu trên.

(Theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

Cần đăng ký trong thời gian nhanh nhất, liên hệ để được tư vấn cụ thể

Công ty TNHH Giải Pháp IT Việt Nam

Hotlline: 0918.660.089 - 0914.598.255  Tell: 0463.292.255

Email: hant@itsolution.com.vn


mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

a. Khái niệm cơ bản chuẩn theo Bộ công thương: Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Sàn giao dịch thương mại điện tử trong Nghị định này (Nghị định 52/2013/NĐ-CP) không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Các website thuộc đối tượng sàn giao dịch thương  mại điện tử đều phải tiến hành đăng ký website với bộ công thương.

b. Các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử:

a) Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

b) Website cho phép người tham gia được lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

c) Website có chuyên mục mua bán trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

c. Website hoạt động theo phương thức sở giao dịch hàng hóa:

 • Thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử, trên đó cho phép người tham gia tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức của sở giao dịch hàng hóa thì phải có giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa và tuân thủ các quy định pháp luật về sở giao dịch hàng hóa;
 • Bộ Công Thương quy định cụ thể cơ chế giám sát, kết nối thông tin giao dịch giữa cơ quan quản lý nhà nước với sở giao dịch hàng hóa và các yêu cầu khác về hoạt động của website hoạt động theo phương thức sở giao dịch hàng hóa.

d. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.
 • Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định này; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định này khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

e.  Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

f.  Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử phải được thể hiện trên trang chủ của website.
 • Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử phải bao gồm các nội dung sau:
  • Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong những giao dịch thực hiện trên sàn;
  • Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;
 • Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Khi có thay đổi về một trong các nội dung nêu tại Khoản 2 Điều này, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.
 • đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử với bộ công thương

(Theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

Để hiểu thêm về website Thương mại điện tử. Các bạn xem thêm: Website thương mại điện tử là gì? Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Cần đăng ký trong thời gian nhanh nhất, liên hệ để được tư vấn cụ thể

Công ty TNHH Giải Pháp IT Việt Nam

Hotlline: 0918.660.089 - 0914.598.255  Tell: 0463.292.255

Email: hant@itsolution.com.vn

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

1. Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử phục vụ hoạt động thương mại và các hoạt động liên quan đến thương mại.

2. Sàn giao dịch thương mại điện tử website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó.

Thông tư quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ  Số: 46/2010/TT-BCT được áp dụng đối với:

a) Thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của chính thương nhân, tổ chức đó;

b) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

c) Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Thương mại điện tử là gì? Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Quy định chung đối với hoạt động của các website thương mại điện tử:

 1. Hoạt động giao dịch, mua bán trên website thương mại điện tử phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương mại điện tử, Thông tư 09/2008/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử, quy định của pháp luật liên quan và các quy định tại Thông tư này.
 2. Chỉ các thương nhân đã đăng ký kinh doanh, các tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật mới được thiết lập website thương mại điện tử. Thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc quyết định thành lập của tổ chức phải được công bố rõ ràng trên trang chủ của website.
 3. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải đăng ký theo quy định tại Chương II Thông tư này.

Những hành vi bị nghiêm cấm

 1. Lập website thương mại điện tử để tiến hành hoạt động kinh doanh khi chưa đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 2. Cung cấp thông tin giả mạo về đăng ký kinh doanh hoặc nhân thân trên website thương mại điện tử.
 3. Gắn biểu tượng đăng ký giả mạo trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 4. Thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử.
 5. Tiết lộ bí mật kinh doanh của các thương nhân, cá nhân tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 6. Lấy cắp hoặc sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của các thương nhân, tổ chức, cá nhân giao dịch trên website thương mại điện tử.
 7. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về thương mại và Internet.

 

Hiện tại theo nghị định 52/2013/NĐ-CP: Tất cả các website là website thương mại điện tử đều phải tiến hành  đăng ký thông báo website với bộ công thương.

Cần đăng ký trong thời gian nhanh nhất, liên hệ để được tư vấn cụ thể

Công ty TNHH Giải Pháp IT Việt Nam

Hotlline: 0918.660.089 - 0914.598.255  Tell: 0463.292.255

Email: hant@itsolution.com.vn

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

thương mại điện tử

Thương Mại Điện Tử nên được xem là một công cụ hỗ trợ thương mại truyền thống trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Thật vậy, ở Việt Nam hiện nay chưa có đơn vị kinh doanh nào hoàn toàn “ảo”, có nghĩa là các hoạt động kinh doanh hoàn toàn dựa trên mạng  Internet. Các lý do bên dưới sẽ giúp bạn nhận ra những lợi ích mà Thương Mại Điện Tử sẽ mang lại cho doanh nghiệp của bạn:

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
Đọc thêm...  
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ quảng bá website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting