thiết kế website

Hôm nay tôi muốn đề cập đến một số thuật toán bất li thân của IT chúng ta, đó là các thuật toán sắp xếp. Ai đã học IT thì chắc đã cài đặt nó trên C hay C++ rồi, nhưng cài trên PHP tuy nó vẫn giống nhưng hiện tại trên izwebz chưa có nên tôi có cơ hội được đăng bài này.

Giải Thuật trong lâp trình

Giải Thuật trong lâp trình

Giới thiệu về bản thân một chút, hiện tại tôi đang học tập tại Việt Nam(tại nguồn gốc trang này từ USA) nên phải giới thiệu kĩ càng và mới hoàn thành xong năm nhất.Tôi thích giới thiệu kĩ càng bởi vì tôi cảm nhận trang web này khá tốt, nên tôi muốn nguồn kiến thức đưa ra phải đạt một chuẩn nào đó. Hy vọng là sắp tới mấy anh admin của izwebz sẽ có thể giới thiệu kĩ, và thật về hiện tại của bản thân. Tôi thấy trang web của nước ngoài hay thế lắm, tôi cảm thầy rất tin tưởng và chuyên nghiệp nữa. The end introduction …

Bubble Sort: Sắp xếp nổi bọt

Ý tưởng thuật toán: Đúng như tên gọi của nó các phần tử sẽ được sắp xếp theo kiểu phần tử nào nhỏ nhất sẽ nổi lên đầu còn các phần tử lớn sẽ chìm xuống cuối.

Code bubble sort:

/*

Author: NguyenKien.

Description: code for Bubble Sort.

Date: 4/10/2010

*/

$i=0;

$j=0;

$temp=0;

for($i=0, $i<count($a); $i++)

{

for ($j=count($a)-1; $j>$i; $j--)

If($a[$j-1] > $a[$j])

{

$temp = $a[$j-1];

$a[$j-1] = $a[$j];

$a[$j] = $temp;

}

}

foreach ($a as $value)

echo $value . “ ,”;

?>

Output:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Giải thích đoạn code trên

Đánh số key cho mảng ở trên (chú ý hen, trong C thì các chỉ số là index nhưng trong PHP lại là key).

9 -> a[0]; 8 -> a[1]; 7-> a[2]; 6->a[3]; 5->a[4]; 4->a[5]; 3->a[6]; 2->a[7]; 1->a[8]; 0->a[9];

Ở vòng for đầu tiên với $i=0 sẽ thực hiện vòng lặp for thứ hai từ vị trí thứ 9 xuống vị trí thứ 0 của mảng trên, và bắt đầu so sánh nếu số trước lớn hơn số sau thì hoán vị hai số đó. Ví dụ giá trị của a[9] =0 và a[8] =1; rõ ràng a[8] =1 (số trước) > a[9]=0 (số sau). Thỏa mãn điều kiện if ở trên nên thực hiện hoán vị hai số này và tiếp tục so sánh như vậy cho tới j=1; như vậy sau giá trị $i=0 và chạy vòng for thứ hai thì phần tử 0 tức là giái trị của a[9] sẽ được đẩy lên đầu. (phần tử nhẹ nhất nổi lên đầu.).Như vậy có thể hiểu ngay sau khi tăng $i lên một thì giá trị =1 trong mảng $a sẽ đứng kế sau giá trị 0 trong mảng $a.

/*

Author: NguyenKien.

Description: code for Selection Sort.

Date: 4/10/2010.

*/

$b = array(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0);

$i=0;

$j=0;

$temp =0;

$min =0;

for ($i=0; $i<count($b); $i++) {

$min =$i;

for ($j=$i+1; $j <count($b); $j++) {

if ($b[$j] < $b[$min])

{

$min =$j;

$temp =$b[$i];

$b[$i] = $b[$min];

$b[$min] =$temp;

}

}

}

foreach ($b as $value)

echo $value." ,";

?>

Output: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ý tưởng thuật toán: xét một mảng cần sắp xếp ta sẽ chọn phần tử đầu tiên và giả sử nó là nhỏ nhất, sau đó qua sử lí ta sẽ tìm ra phần tử nhỏ nhất thực sự của mảng và hoán vị nó với phần tử vừa giá sử là nhỏ nhất.

Các thao tác nhìn có vẻ na ná bubble sort nhưng nó có thêm biến $min, biến này nhằm mục đích lấy chỉ số (à quên key chứ )của phần tử nhỏ nhất mà ta vừa giả sử và xét đến điều kiện if ($b[$j] < $b[$min]) nếu đúng thì gán lại chỉ số nhỏ nhất thực sự của mảng cho biến $min. Và thực hiện hoán vị $a[$i] (là giá trị của biến min mà ta giả sử) cho $a[$min] (giá trị vừa tìm ra và nhỏ hơn giá trị của $a[$i]). Chỉ vậy thôi. Đó là Selection Sort /*

Author: NguyenKien.

Description: code for Selection Sort.

Date: 4/10/2010.

*/

$b = array(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0);

$i=0;

$j=0;

$temp =0;

$x =0;

for ($i=1; $i<count($b); $i++)

{

$x =$b[$i];

for ($j=$i-1; $j>=0 && $x<$b[$j]; $j--)

$b[$j+1] = $b[$j];

$b[$j+1]=$x;

}

foreach ($b as $value)

echo $value." ,";

?>

Output: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ý tưởng thuật toán: Giải thích rễ hiểu nhất cho thuật toán này là khi các bạn chời bài tiến lên(ngoài băc mình hay gọi là chơi bài nam). Các bạn sẽ nhìn thầy một nhóm quân bài đã có thứ tự nhưng con bài tiếp theo lại không đúng với thứ tự của nhóm quân bài này (ví dụ nhìn thầy 2 cơ, 3 cơ, 4 cơ A tiếp theo không phải 5 cơ mà là K cơ. Trong khi đó 5 cơ lại ở đâu đó trong các quân bài cầm trên tay) nhiệm vụ của các bạn là nhìn lướt toàn bộ các quân bài có trên tay và lấy con 5 cơ đặt đúng vị trí sau 4 cơ. Đó cũng chính là cách mà insertion sort làm việc đó các bạn.

Giải thích code: Ở vòng lặp đầu tiên khi xét $i=0, và thực hiện tất các câu lệnh ở dưới nó khi $i=0 lập tức là lấy giá trị của nó liền tức là tóm lấy $b[$i]; và so sánh nó với $b[$j]. các bạn thấy nó ở trong điều kiện vòng lặp for thư hai && đó. Nếu đúng thì sẽthực hiện hoán vị $b[$j+1] = $b[$j]; Nếu không thì chính nó là nhỏ hơn số cần so sánh rồi, nó vẫn là chính nó thể hiện qua $b[$j+1]=$x; chỉ vậy thôi

Kết luận

Trong bài viết này tôi chỉ có thể public từng dó thôi, nếu các bạn thích cài đặt them các thuật toán shellsort, radix sort, merg sort hay binary search thì phải comment(còm men) ở dưới hay một số yêu cầu về lập trình PHP (chưa nói đến lập trình ứng dụng nha vì mình chưa có khả năng do mới tiếp xúc với PHP). Mình sẽ cố hết sức để viết. Do đây là bài viết đầu tiên nên rất cần thăm dò nhã hứng của các thành viên. Mình thích khen lắm..hi hi hi. Rất vui khi được đóng góp cho izwebz.

Chú ý: Trong các đoạn code trên tôi viết chỉ để mô phỏng các thuật toán trên thôi chưa tính đến chuyện tối ưu trong tính toán, ví dụ như bubble sort nếu viết như vậy thì các bạn sẽ được điểm kém khi học môn phân tích và thiết kế giải thuật, vì nó khong tối ưu về thời gian, rõ rang với code như vậy thì kể cả mảng đã sắp xếp rồi nó vẫn phải thực gần như ngần đó đoạn code sở dĩ gần như và câu lệnh if đều không thỏa(vì nó đã sắp xếp rồi). và trong insertion sort cũng như vậy. Các bạn có thể tìm hiểu làm sao để tối ưu nhé, code các bạn sẽ public trên izwebz hen, nhớ cài đặt trên PHP. Đang ngồi trên thư viện trường rất thoải mái khi viết bài này. Chào tất cả các bạn yêu izwebz . Good luck !!!!

 

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Có rất nhiều bạn hỏi tôi về cách để thực hiện một giỏ hàng. Và cái thắc mắc của các bạn nằm ở chỗ làm sao để thêm nhiều món hàng. Chạy lui chạy tới trên toàn trang lựa chọn sản phẩm thật ưng ý cho mình. Sau đó rồi mới thanh toán, và các thông tin sản phẩm khi thanh toán đều đầy đủ.

Giỏ hàng và Session

Giỏ hàng và Session

Có rất nhiều bạn hỏi tôi về cách để thực hiện một giỏ hàng. Và cái thắc mắc của các bạn nằm ở chỗ làm sao để thêm nhiều món hàng. Chạy lui chạy tới trên toàn trang lựa chọn sản phẩm thật ưng ý cho mình. Sau đó rồi mới thanh toán, và các thông tin sản phẩm khi thanh toán đều đầy đủ.

Điều quan trọng ở đây, cái mà các bạn chưa hiểu là làm cách nào, tuy rằng bạn đã sử dụng session khá nhiều cho công việc của mình, nhưng về giỏ hàng bạn lại suy nghĩ quá cao siêu.

Thực tế hãy tưởng tượng, bạn đã gọi là giỏ hàng tức là một chỗ để quăng sản phẩm vào. Tương tự với chúng ta, khi khách hàng click mua món hàng thì chúng ta lấy nó quăng vào cái giỏ

Session của chúng ta ^^.

Luôn luôn lưu ý rằng, ở tất cả những nơi mà muốn xử lý Seission thì :

/*

Khai báo sử dụng session ngay dòng đầu tiên.

Đây là một thủ tục không thể thiếu trong Giỏ hàng bằng Session

*/

session_start();

?>

Đại loại như một mô hình mà tôi đã thiết kế cho Project của mình thế này.

1. Hình ảnh sản phẩm

2. Chọn sản phẩm

3. Đến và Xem giỏ hàng

Trong đoạn code HTML bạn sẽ để đại loại như thế này cho nút chọn mua  với title là một attribute chứa ID của sản phẩm cần ADD

+ Đoạn code jquery để lấy giá trị của title gửi đến trang xử lý và tạo Session như sau :

$('.buy').click(function(){

var str =$(this).attr('title');

$.ajax({

url :'create_order.php',

data :'id='+str,

dataType :'html',

type : 'POST',

success : function(html){

//Nội dung hiển thị khi hoàn thành

}

});

});

Với trang PHP create_order.php

session_start();

if(isset($_POST['id']) AND $_POST['id']!=''){

$id = $_POST['id'];

$manu = $_POST['manu'];

$type = $_POST['type'];

$color = $_POST['color'];

$num = $_POST['num'];

$_SESSION['s_pro'][] = array('id'=>$id,

'manu'=>$manu,

'type'=>$type,

'color'=>$color,

'num'=>$num);

echo 'GREAT';

}

?>

Như vậy cứ mỗi lần bấm Chọn mua thì sản phẩm đó sẽ được gửi đến trang create_order.php và được thêm vào mảng Session như trên hình. Sau khi đến trang GIỏ hàng, việc của bạn là chỉ việc cho phép hiển thị các thông tin đã được lưu trong mảng 2 chiều đó và xử lý đặt hàng vào

Database chẳng hạn.

Như vậy việc chính xác bạn thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Session để làm cho giỏ hàng.

 

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Bởi vì bài này không quá phức tạp và cũng ngắn gọn cho nên tôi làm tut hình cho nó lẹ và đỡ mất thời gian hơn. Các bạn cũng có thể download phiên bản PSD về để xài. Nếu các bạn giống tôi, luôn thích xem kết quả trước khi làm theo thì đây là hình cuối cùng chúng ta sẽ được.

Những thủ thuật trong thiết kế và lập trình

Những thủ thuật trong thiết kế và lập trình

Tạo nút bằng Photoshop

Hôm qua dạo chơi thấy một trang web nó tạo ra hàng nút dạng inset khá đẹp và hiện đại. Nên tôi mày mò cách tạo ra được kết quả gần giống với hình gốc. Hôm nay chia sẻ với các bạn, nếu thích các bạn có thể làm theo, và nếu khéo kết hợp cũng tạo ra được nút di chuyển rất hiện đại.

Bởi vì bài này không quá phức tạp và cũng ngắn gọn cho nên tôi làm tut hình cho nó lẹ và đỡ mất thời gian hơn. Các bạn cũng có thể download phiên bản PSD về để xài. Nếu các bạn giống tôi, luôn thích xem kết quả trước khi làm theo thì đây là hình cuối cùng chúng ta sẽ được.

Bước 1: Để bắt đầu bạn mở một tài liệu mới trong Photoshop với kích thước khoảng 500×500 Px. Chọn màu nền trước là màu đen và trên hộp công cụ chọn Rounded Rectangular Tool (U) với thông số Radius = 8 px và tạo một hình như hình dưới.

Trong Layer Pallet chọn Layer Effect > Drop Shadow và thiết lập thông số như hình sau:

Bước 2: Trên Layer Pallete Ctrl-Click vào layer shape vừa tạo ở bước 1 để load vùng lựa chọn. Sau đó vào Select > Modify > Contract và điền vào hộp thoại là 1px

Bước 3: Trên Layer Pallet tạo một layer mới. Chọn công cụ Gradient (G) trong hộp công cụ và đặt màu nền trước là màu #44464C và màu nền sau là màu #0F1114 kéo một đường theo hình mũi tên.

Trong Layer Pallete chọn Layer Effect > Inner Shadow và thiết lập thông số như hình sau:

Trên layer Pallet tạo thêm một layer nữa. Trên Layer Pallete Ctrl-Click vào layer shape vừa tạo ở bước 1 để load vùng lựa chọn. Sau đó vào Select > Modify > Contract và điền vào hộp thoại là 2px. Di chuyển vùng chọn xuống dưới 2px bằng phím mũi tên trỏ xuống.

Đổi màu nền trước thành màu #2D343D và giữ nguyên màu nền sau và kéo một đường như hình trên. Bây giờ bạn có thể thêm chữ và là xong. Kết quả ở trên cùng của bài viết và bạn có thể download file PSD này về tham khảo.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Là webmaster của một trang web, bạn luôn muốn trang web của bạn được hiển thị ở trang thứ nhất kết quả tìm kiếm của Google. Để làm được điều đó, trước hết bạn nên biết các công cụ tìm kiếm đánh giá một trang web như thế nào và ra sao.

Công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào

Công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào

Lấy một ví dụ cụ thể, khi bạn làm một trang web về “hướng dẫn cách cai thuốc“, bạn muốn Google biết được trang web của bạn có nội dung phù hợp với chủ đề đó và muốn được lên trang đầu của kết quả tìm kiếm. Nhưng không may là các robot của Google không hiểu được mong muốn của bạn. Nhưng nó lại là yếu tố duy nhất xác định ai sẽ lên trang đầu.

Vậy để đánh giá được nội dung của trang web có liên quan đến từ khoá mà người sử dụng vừa gõ vào không, Google có một thuật toán riêng để xác định tần số xuất hiện của từ “cai thuốc lá” và cụm từ đó xuất hiện ở đâu trên trang web. Nó còn xác định cả những đường link từ những trang web khác đến trang web của bạn, nếu những trang khác sử dụng những từ link như là “cai thuốc lá” để link đến trang của bạn, thì nó sẽ quyết định trang của bạn có nội dung phù hợp.

Tuy nhiên nếu chỉ có vậy thì rất nhiều người đã gian lận và nhét đầy từ khoá vào một trang và làm các đường link giả đến nó. Do vậy Google phát triển một thuật toán thông minh nữa là phụ thuộc vào cách sử dụng của người dùng.

Ví dụ khi trang web nào đó được hiển thị lên kết quả trên cùng, Google sẽ giám sát nó được bao nhiêu người click vào. Nếu tỉ lệ người dùng click vào cao, thì nó sẽ quyết định nội dung của bạn phù hợp với tiêu chí người dùng muốn tìm và ngược lại.

Chưa dừng lại ở đó, Google còn đo đạc cả số thời gian người dùng sử dụng phím back để quay lại trang kết quả tìm kiếm sau khi vào thăm một trang web nào đó. Nếu thời gian người dùng ở đó ít và số lượng phím Back bị sử dụng nhiều lần, nó sẽ hạ thấp rank của trang web đó.

Kết luận

Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều thuật toán của Google mà để biết nó là điều tuyệt mật của Google. Nhưng dù sao hiểu được về cơ bản cách Google sắp xếp kết quả tìm kiếm cũng giúp bạn tối ưu hoá trang web của mình rồi.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Sau khi Alexa bị “thất sủng” thì các webmaster lấy chỉ tiêu PageRank của Google để đo đạc sự thành công của một trang web. Hơn nữa, PageRank của Google cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của một trang web trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Vậy Google xếp hạng một trang web như thế nào và dựa trên tiêu chí gì? Như bạn biết Google sử dụng robot để rò tìm thông tin về trang web, do vậy họ phải có những tiêu chí để kết luận một trang web có phù hợp với kết quả tìm kiếm hơn và dựa vào đó để kết luận trang này phù hợp hơn trang kia.

Tiêu chí Google xếp hạng trang web

Sau khi Alexa bị “thất sủng” thì các webmaster lấy chỉ tiêu PageRank của Google để đo đạc sự thành công của một trang web. Hơn nữa, PageRank của Google cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của một trang web trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Vậy Google xếp hạng một trang web như thế nào và dựa trên tiêu chí gì? Như bạn biết Google sử dụng robot để rò tìm thông tin về trang web, do vậy họ phải có những tiêu chí để kết luận một trang web có phù hợp với kết quả tìm kiếm hơn và dựa vào đó để kết luận trang này phù hợp hơn trang kia.

Liên kết

Đây là một yếu tố rất quan trọng mà Google sử dụng để xếp hạng một trang web. Nói ngắn gọn thì nếu trang web của bạn được càng nhiều liên kết đến từ những trang có cùng chung chủ đề thì bạn càng được đánh giá cao. Nếu liên kết đến của bạn đến từ những trang .org hoặc .edu thì những link này được Google đánh giá rất cao, bởi vì nó biết chắc rằng những trang .org và .edu không phải là spam vì nó là trang web của các tổ chức chính phủ hoặc các trang web về giáo dục.

Nếu liên kết đến trang web của bạn được xuất phát từ những trang đã tồn tại lâu năm và có PageRank cũng cao thì những liên kết đó cũng được nhiều điểm hơn những liên kết thường. Một điểm nữa Google cũng giám sát về các đường liên kết là liên kết đi từ trang web của bạn. Nếu bạn luôn sử dụng cụm từ “nhấn vào đây” trong cả trang web để liên kết đến các trang khác thì nó có thể cho đây là một dạng spam. Do vậy thay vì sử dụng “nhấn vào đây” nhiều lần, bạn có thể dùng những từ khoá quan trọng của bài viết để liên kết đến các trang khác.

Ví dụ, bạn có thể nói “Trang web trường DHKHTN được cập nhật thường xuyên, hãy vào thăm trang web của DHKHTN để biết thông tin mới nhất về trường” thay vì “Trang web trường DHKHTN được cập nhật thường xuyên, nhấn vào đây để biết thông tin mới nhất về trường”

Tuổi của trang web

Một thực tế là những trang web được tạo ra chỉ với mục đích Spam thường tồn tại không lâu. Nó hầu như chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi biến mất. Tên miền của những trang web này chỉ có thời hạn tối đa là một năm. Chính vì lý do này mà Google đánh giá không cao những trang web vừa tạo ra, nó đánh giá những trang web đã tồn tại lâu năm cao hơn vì nó có thể chắc rằng những trang web đó không phải là spam. Cho nên nếu bạn muốn gia hạn tên miền, hay gia hạn khoảng 2 năm hoặc tốt hơn hết là 5 năm một. Google sẽ đánh giá trang web của bạn cao hơn. Số lượng người nhấn vào tên trang web của bạn ở kết quả tìm kiếm

Nếu trang web của bạn được Google cho hiện lên những trang đầu của kết quả tìm kiếm và có nhiều người nhấp chuột vào. Nó cũng đánh giá trang web của bạn cao hơn vì nó có thể suy đoán rằng, nếu người dùng nhấp chuột vào nhiều có nghĩa là trang web đó phù hợp với từ khoá tìm kiếm của họ.

Tần suất cập nhật trang web

Google cũng giám sát cả tần suất cập nhật trang web của bạn. Ở đây nó không giam sát số lượng bài mới bạn post mà nó giám sát tính ổn định khi bạn post bài mới. Nếu những trang web mới thành lập mà có tốc độ post vài trăm bài một ngày thì nó sẽ bị nghi là spam. Nhưng nếu số lượng bài mới được một nhiều trong một thời gian ngăn và ngừng lại một thời gian rồi lại post tiếp, thì Google sẽ cho là trang đó không ổn định. Chính vì thế, bạn nên cập nhật trang web theo định kỳ và giữ nhịp độ đều. Quá nhiều trong một thời gian ngắn cũng không được nhiều điểm, tính ổn định trong việc cập nhật mới là quan trọng.

Từ khoá

Từ khoá và mật độ phân bố từ khoá cũng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc Google đánh giá nội dung của một trang web. Nếu bạn để từ khoá vào thẻ title, đường liên kết, heading và thống suốt trên toàn bộ trang web thì Google cũng sẽ cho điểm trang web của bạn. Những thay đổi về từ khoá bằng cách sắp xếp nó gần lên phần trên cùng của trang web, nằm trong các đường liên kết cũng được xem xét đến. Nếu có thể bạn hãy cập nhật từ khoá và kiểm tra mật độ của nó trong trang web nếu bạn muốn trang web của bạn được xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Những yếu tố khác

Ngoài những tác nhân chủ yếu ở trên ra, Google còn xem xét đến những khía cạnh khác như Traffic của trang, người dùng phản ứng với trang đó như thế nào và thậm chí bạn tạo trang web của bạn ra sao nữa. Google cũng đo đạc được Traffic đến trang của bạn, nếu trang của bạn luôn nhận được nhiều Traffic thì nó cũng cho điểm trang của bạn cao hơn những trang cùng chung chủ đề mà ít traffic hơn.

Phản ứng của người dùng với một trang web cũng quan trọng. Nếu trang web của bạn được xuất hiện ở trang đầu của trang kết quả tìm kiếm, người dùng nhấp vào đường link đến trang của bạn và họ thấy nhiều thông tin bổ ích. Họ sẽ dành nhiều thời gian ở đó để đọc thêm. Ngược lại nếu trang web của bạn có nội dung không hay hoặc không phù hợp, họ sẽ nhấn nút Back và vào trang khác. Khoảng thời gian này được Google xem xét, nếu ai đó nhấp vào trang của bạn và vài giây sau họ đã nhấn nút Back và điều này lập lại nhiều lần. Google sẽ hạ thấp rank của trang đó vì nó suy luận trang đó không phù hợp dựa vào phản ứng của người đọc.

Về cá nhân bạn khi tạo dựng trang web, nếu bạn thuê host ở những công ty có quy định sử dụng không nghiêm ngặt dẫn đến tình trang server bạn thuê chung với họ có những kẻ dùng làm trang spam. Bởi vì bạn và trang web spam đó sẽ có chung một dải IP, do vậy nếu trang đó bị nghi ngờ là spam thì trang web của bạn cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Chính vì thế khi thuê host, bạn nên xem xét ký vấn đề này.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Đây là một dịch vụ miẽn phí của Google nhưng lại cho bạn những công cụ rất hữu dụng để giúp bạn quản lý trang web hiệu quả hơn, thân thiện với Google hơn và tất nhiên về lâu về dài sẽ giúp trang web của bạn có rank cao hơn và được hiển thị tốt hơn ở kết quả tìm kiếm của Google. Giao diện và cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần bỏ ra vài phút là có thể nắm bắt được hết mọi tính năng của Google Webmaster Tools rồi.

Giới thiệu Google webmaster

Giới thiệu Google webmaster

Google Webmaster là một công cụ mạnh dành cho các webmaster do Google phát triển và hỗ trợ. Đây là một dịch vụ hỗ trợ quản lý trang web miễn phí của Google cho bạn những công cụ để xây dựng trang web thân thiện với Google hơn và cho bạn biết được khi nào thì Robot của

Google đã scan trang web của bạn, trang web của bạn đã được google index chưa, quản lý các đường link đến và đi từ trang web của bạn. Ngoài ra bạn còn có thể xem bảng phân tích trang web của google và “chẩn đoán” những lỗi của trang web để sửa chữa.

Nếu bạn chưa biết hoặc chưa sử dụng Google Webmaster Tools, bạn có thể vào link này để đăng ký tài khoản và bắt đầu sử dụng dịch vụ miễn phí này của Google ngay từ ngày hôm nay. Trước khi sử dụng được công cụ này của Google, bạn cần phải tạo và xác nhận bạn là chủ nhân của trang web đó đã. Ngay từ trang Dashboard đầu tiên, bạn thêm địa chỉ trang web bạn muốn vào ô “Add Site”.

Sau đó Google yêu cầu bạn xác nhận bạn là người sở hữu trang đó bằng cách thêm thẻ meta vào phần hoặc upload một file HTML. Sau khi đã xác nhận thành công, bạn có thể bắt đầu tiến hành những bước cần thiết để quản lý trang web của mình. Việc sử dụng các công cụ của

Google rất đơn giản và trực quan, do vậy tôi cũng không cần phải viết bài hướng dẫn nữa. Tôi chỉ muốn nói qua cho bạn biết, bạn có thể làm gì vơi Google Webmaster Tool Google thông báo cho bạn biết lần gần đây nhất nó crawl trang của bạn là khi nào, trong toàn bộ trang web của bạn có bao nhiêu trang không được tìm thấy (404 not found) Google cho phép bạn khai báo XML sitemap:

Đây là một dạng bản đồ trang web rất có lợi cho các công cụ tìm kiếm. Nó có nhiệm vụ hướng dẫn robot của Google index những trang nằm sâu trong trang web, khó tìm hơn và có thể chưa được google index. Một khi bạn đã khai báo XML Sitemap rồi, bạn có thể xem trạng thái của nó trong trang Google Webmaster Tool. Bạn có thể biết được Google đã download sitemap của bạn chưa và bạn đã khai báo bao nhiêu địa chỉ URL thông qua Sitemap của bạn. Nếu bạn phát hiện lỗi trong sitemap, bạn có thể nhấp chuột vào nó và Google báo cho bạn biết vấn đề là gì. Google cho phép bạn khai báo tối đa là 500.000 URL cho một Sitemap.

Quản lý liên kết đến và đi từ trang web của bạn:

Đây là một tính năng rất hay và rất hữu dụng cho webmaster bởi vì bạn cần biết trạng thái các đường link hiện tại trên trang web của bạn. Nhìn vào bảng phân tích bạn có thể biết được trang nào có đường link sang trang khác và các đường link ngay trong trang của bạn.

Kết luận

Đây là một dịch vụ miẽn phí của Google nhưng lại cho bạn những công cụ rất hữu dụng để giúp bạn quản lý trang web hiệu quả hơn, thân thiện với Google hơn và tất nhiên về lâu về dài sẽ giúp trang web của bạn có rank cao hơn và được hiển thị tốt hơn ở kết quả tìm kiếm của Google. Giao diện và cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần bỏ ra vài phút là có thể nắm bắt được hết mọi tính năng của Google Webmaster Tools rồi.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Với những ai đã biết về Google Analytics thì phải công nhận một điều rằng Google quá mạnh và công nghệ của họ thật sự đáng kinh ngạc. Còn với ai chưa biết về Google Analytics thì đây là công cụ miễn phí của Google dành cho Webmaster. Mục đích chủ yếu của nó dùng để tìm hiểu tất cả những thông tin về trang web của bạn.

Giới thiệu Google Analytics

Giới thiệu Google Analytics

Là một webmaster chắc chắn bạn cũng đã nhiều lần muốn biết trang web của mình được người đọc sử dụng như thế nào? có bao nhiêu người truy cập vào trang web của mình? họ đến trang nào? ở lại trang bao lâu? v.v.. Trước đây khi chưa có Google Analytics thì rất nhiều người sử dụng Alexa như là một công cụ đo đạc sự “thành công” của một trang web. Tôi nhớ có lần vnexpress.net nhân ngày kỷ niểm sinh nhật của mình cũng “khoe” thành tích mình đạt được trên Alexa.

Về tính chính xác của Alexa thì tôi không bàn đến trong bài này. Nhưng những thông tin mà bạn có được từ Alexa không đủ để cho bạn hiểu được tường tận nhóm người đọc của bạn và biết được chân tơ kẽ tóc của họ. Với Google Analytics, bạn có thể biết được rất nhiều thông tin quý báu của người đọc và nó rất hữu ích cho quá trình xây dựng và phát triển trang web của bạn

Đăng ký một tài khoản miễn phí với Google Analytics rất đơn giản và cách sử dụng nó cũng đơn giản không kém. Xin miễn phép cho tôi phải hướng dẫn cách sử dụng nó. Một khi đã hoàn thành các bước chuẩn bị, bạn sẽ có thể truy cập vào trang chủ của Google Analytics và bắt đầu xem những thông tin về trang web của mình

Tính năng của Google analytics rất nhiều và thực sự tôi cũng không biết hết được. Nhưng chủ yếu tôi hay xem số lượng người truy cập, PageViews, họ đến từ đâu, tìm được trang web bằng cách nào, sử dụng trình duyệt gì, hệ điều hành, thời gian họ ở lại trên trang … Nói chung Google analytics cho phép bạn biết rất nhiều thông tin từ người đọc. Nếu sử dụng nó kết hợp với chiến lược phát triển trang web của bạn thì chắc chắn trang web của bạn sẽ thành công hơn nhiều

Đây là một vài trong số rất nhiều tính năng của Google analytics Số lượng người truy cập vào izwebz, số lượng trang được xem, thời gian họ ở lại trên trang Trình duyệt nào họ sử dụng để truy cập izwebz Người đọc chủ yếu đến từ nước nào và từ thành phố nào Những thông tin như ở trên hết sức quý giá, bởi vì nếu biết được những thông tin đó bạn có thể hướng tới người đọc tốt hơn và có những thay đổi tích cực hơn cho họ. Tất nhiên một khi bạn đã quan tâm đến người đọc của mình thì việc thành công của trang web chỉ là vấn đề thời gian. Bạn có sử dụng Google Analytics chưa? hoặc bạn đang sử dụng cái gì để biết thông tin về trang của mình? Hãy chia sẻ với mọi người về những gì bạn biết.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Một trường hợp để bạn có thể thấy sự ảnh hưởng của các trang xã hội lên kết quả tìm kiếm (A Tweet’s Effect On Rankings – An Unexpected Case Study) Smashing Magazine tweeted bài viết Beginner’s Guide To SEO của trang http://www.seomoz.org, sau đó có hàng triệu người đã retweeted chia sẽ đó, kết quả của việc đó là nếu bạn lên mạng và search từ khóa Beginner’s guide trang SEOmoz đã lên đứng thứ 2 kết quả tìm kiếm, hoàn toàn không một từ khóa nào liên quan về SEO. Nếu không tin bạn có thể thử.

SEO: bình cũ rượu mới?

SEO: bình cũ rượu mới?

Google vẫn là vua

Google vẫn giữ vững danh hiệu ông vua tìm kiếm và ngày càng trở thành một “thế lực” thâu tóm mọi quyền lực trên web. Google toolbar, Chrome, Profiles, Plus, search history…google biết rõ chúng ta hơn bất kỳ ai khác! Chúng ta đã quen với khái niệm nếu muốn tìm kiếm gì đó tức là nhập từ khóa, click nút “Search” và có một kết quả là danh sách được liệt kê, nếu bạn để ý những thay đổi gần đây của Google, google trả về kết quả tìm kiếm thậm chí khi chúng ta chưa hề nhập từ khóa hay click vào nút Search nào cả, nếu bạn có một tài khoản google bạn sẽ dễ dàng nhận thấy đều này trên các trang như YouTube, Gmail, iGoogle, thay vì các video được liệt kê một cách ngẫu nhiên là một danh sách video tùy biến cho từng người dùng, có bao giờ bạn để ý rằng những đoạn quảng cáo trên email của bạn rất đúng nội dung bạn quan tâm?

Hình 1 Kết quả thống kê của trang http://gs.statcounter.com từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2012 thị phần công cụ tìm kiếm ở Việt Nam

Nhiều tiêu chí đánh giá mới

PageRank, Link, Keyword không còn giữ vai trò quan trọng với kết quả tìm kiếm như trước đây, minh chứng cho điều đó là việc Google đã ẩn mục keywords trong Google Analytics, mở ra một xu hướng mới trong năm 2012, từ việc tập trung đánh giá dựa trên từ khóa sang hình thức đánh giá trên chất lượng nội dung và sự phổ biến trong cộng đồng ( ranking for relevance and conversion).

Đây rõ ràng là nhưng cải tiến đúng đắn và đánh giá chính xác hơn, chúng ta điều biết rằng có quá nhiều link spam trên mạng, những đường link chưa thực sự thể hiện được trang web đó thực sự đúng với kết quả mà người dùng mong muốn, một ví dụ khác, hãy thử nhớ trong đầu những người trong friendlist facebook, bạn cùng trường, gia đình, cửa hàng, thương hiệu yêu thích, bây giờ tiếp tục hình dung số bạn bè trên blog cá nhân và website? Bạn có thấy sự khác nhau. Một ví dụ khác, có bao nhiêu người chia sẽ đồng thời một liên kết hay, upload một hình ảnh, một bản tin mà họ thích trên cả blog cá nhân và mạng xã hội? Các liên kết này rất mập mờ và chưa phản ánh đúng những thông tin mới nhất, và được nhiều người quan tâm. Google cũng nhận ra điều đó và thay vì đánh giá cao số lượng liên kết đến website, phản hồi từ những trang cộng đồng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn.

 

Chất lượng không phải số lượng

Hiện tại đại đa số các cỗ máy tìm kiếm đều đánh giá theo một công thức mà chúng ta điều đồng ý là … không hợp lý “Số lượng đi cùng chất lượng”.

Đã bao nhiêu lần bạn tìm kiếm một nội dung gì đó trên google và kết quả trả về là những trang web “xấu xí” với 80% là quảng cáo, nội dung thì hao hao giống nhau bằng công nghệ copypaste, nếu trước đây bạn dễ dàng “qua mặt” google bằng các mánh khóe, với cập nhập gần đây của Google trên tiêu chí “freshness update” việc đó sẽ trở nên khó khăn hơn, theo đó những tin tức “nóng” và được cập nhập mới nhất sẽ được đưa lên đâu, có thể hiểu bạn chỉ cần search Giải Oscar, thì google sẽ tự hiểu là bạn muốn tìm hiểu về giải oscar năm 2012 chứ không phải giải oscar của năm 1989, đây là tin mừng cho các trang tin tức và tin xấu cho cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đang có một số tai tiếng không tốt với giới truyền thông như người ta thường nói “tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa” (Google’s “Freshness” Update )

Google sẽ ghi nhận những website có nội dung riêng biệt, thiết kế tốt và phổ biến trong cồng đồng, đều đó thể hiện được giá trị mà website của bạn đem lại cho người dùng. Lưu ý ở đây, thiết kế tốt không phải Google đánh giá trên thẩm mỹ của website, bởi các Quality Rater (Google Rater, who are they?) , những người được thuê chứ không phải là một thuật toán, có thể đánh giá một website mà không cần trực tiếp thấy bằng mắt mà dựa vào kết quả trả về từ Google trên tiêu chí “Readability, usability, usefulness”.

Tìm kiếm qua di động trở nên phổ biến.

Điều này hoàn toàn có thể đoán trước, không có gì bất ngờ khi số smart phone, theo báo cáo từ IDC ngày 15-12-2011 đã có 18.1 triệu thiết bị tablet eReader được bán ra thị trường và tăng mức dự đoán đến cuối năm sẽ đạt 19.2 triệu. Nếu nhìn vào những thị trường châu Á như Nhật Bản, với khoản 14 triệu người dùng, chiếm 11% dân số, hay Hàn Quốc con số này còn cao hơn, 20 triệu người dùng, gần 40% dân số, mobile trở thành thị trường mới nhiều tiềm năng, game và ứng dụng thực ra về mức phổ biến chỉ đứng thứ 2 sau việc tìm kiếm thông tin,( Voice of theSmartphone User: South Korea)

Quyền quyết định thuộc về cộng đồng

Nếu trước đây bạn biết đến “SEO 1.0″ tập trung vào các thẻ meta, site structure, link,… thì “SEO 2.0″ chịu nhiều ảnh hưởng từ cộng đồng mạng (Google + Bing Confirm that Twitter/Facebook Influence SEO)

Có bao nhiêu người bình luận về bài viết cuối cùng trên blog của bạn? Bao nhiều người “Tweeted” nó ? Bao nhiều người “Like” hoặc share trên Facebook cá nhân của họ? Bao nhiều người đã +1 cho bài viết?

Hình 3 Smashing Magazine “tweeted” bài viết Beginner’s Guide To SEO

Một trường hợp để bạn có thể thấy sự ảnh hưởng của các trang xã hội lên kết quả tìm kiếm (A Tweet’s Effect On Rankings – An Unexpected Case Study) Smashing Magazine tweeted bài viết Beginner’s Guide To SEO của trang http://www.seomoz.org, sau đó có hàng triệu người đã retweeted chia sẽ đó, kết quả của việc đó là nếu bạn lên mạng và search từ khóa Beginner’s guide trang SEOmoz đã lên đứng thứ 2 kết quả tìm kiếm, hoàn toàn không một từ khóa nào liên quan về SEO. Nếu không tin bạn có thể thử.

Điều đó cho thấy mọi người thích nội dung của bạn và Google thích hiển thị những gì mà mọi người thích. Cộng đồng đã trở thành một trong những nhân tố quyết định ảnh hưởng đến các chiến lược SEO bạn sẽ đưa ra.

SEO không còn là công việc của SEO

Trong năm 2012 khái niệm SEO có thể được mở rộng bằng khái niệm SMO (Social media Optimisers) CRO (conversion rate optimiser). Trước đây SEO (Search Engine otimiser) là công việc của những người tối ưu trang web sao cho thân thiện với các cộng tìm kiếm, thì với những tác động như đã đề cập ở trên, ngoài tối ưu cho các công cụ tìm kiếm, chúng ta còn phải phổ biến trên cộng đồng mạng, các chiêu trò để lôi kéo traffic vào site sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dùng không quan tâm đến nội dung của website, sự tương tác giữa khách hàng và website phản ánh chất lượng nội dung mà website đem lại, SMO và CRO sẽ có đất dụng võ trong năm tới.

Dễ là khiến google “nhớ” địa chỉ trang web của bạn, khó là tìm vị được vị trí trang web trong đầu người dùng, có thể nhớ lại địa chỉ đó và ghõ vào thanh address mà không cần dùng công cụ tìm kiếm

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm hay còn được gọi tắt là SEO (Search Engine Optimization) được rất nhiều webmaster quan tâm và những trang web thường nằm trong những trang đầu của kết quả tìm kiếm của Google, họ phải đầu tư rất nhiều thời gian vào SEO. Dưới đây là những lời khuyên bạn nên tránh khi sử dụng SEO

Những điều nên tránh khi tối ưu hoá công cụ tìm kiếm

Những điều nên tránh khi tối ưu hoá công cụ tìm kiếm

Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm hay còn được gọi tắt là SEO (Search Engine Optimization) được rất nhiều webmaster quan tâm và những trang web thường nằm trong những trang đầu của kết quả tìm kiếm của Google, họ phải đầu tư rất nhiều thời gian vào SEO. Dưới đây là những lời khuyên bạn nên tránh khi sử dụng SEO

 Không nhồi nhét từ khoá vào những chỗ không thích hợp.

 Nếu ai đó nói bạn thêm dấu gạch ngang vào domain sẽ tốt hơn cho SEO, nhưng bạn nghĩ  chưa chắc đã phải thế, bạn không nên theo lời khuyên đó

 Đừng tin những lời quảng cáo dạng như giúp trang của bạn có rank cực cao, chắc chắn sẽ có trong top 10 của google search trong thời gian ngắn. Đừng tin họ

 Đừng link đến những trang khác từ trang của bạn chỉ bởi vì họ hứa sẽ link ngược lại trang của bạn

 Đừng link đến những trang khác mà chỉ vì họ hứa sẽ trả tiền cho bạn. Trừ khi bạn biết chắc chắn những gì mình làm là đúng

 Đừng tạo nhiều trang với nội dung hoàn toàn giống nhau

 Đừng spam địa chỉ trang web của bạn trên trang web của người khác và cũng đừng để họ spam lại bạn.

 Không nên sử dụng host free và những công cụ tạo web miễn phí. Nếu bạn muốn tạo ra trang web hay và hữu ích, hãy đầu tư cho nó thật chu đáo.

 Không nên quá quan tâm đến thẻ Meta Description và Meta Keyword, hãy dành thời gian đó mà viết thêm nội dung cho trang

 Không nên sử dụng từ khoá ẩn bằng cách giấu nó không cho người đọc thấy, nhưng lại cho những công cụ tìm kiếm thấy.

 Đừng quá lạm dụng SEO. Cái gì nhiều quá cũng không tốt

Tóm lại, bạn không nên quá lo lắng về SEO, đầu tư thời gian và công sức để cho trang web của bạn được hiển thị ở những trang đầu của kết quả tìm kiếm là hợp lý. Nhưng đừng vì quá lo lắng về nó mà bạn vấp phải những thủ thuật để gạt công cụ tìm kiếm. Những công cụ tìm kiếm lớn như Google, Yahoo và MSN, họ có cả một đội ngũ nhân viên luôn làm việc để loại bỏ những thủ thuật dùng để gạt công cụ tìm kiếm của họ. Nói chung, một khi trang web của bạn có nội dung rất hay, thì không cần quá nhiều SEO, bạn vẫn có rank cao như thường.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Chắc bạn cũng đã nghe nhiều ý kiến trái chiều về các chương trình WYSIWYG (What You See Is What You Get) Editor. Nói chung thì những chương trình HTML Editor này về măt cơ bản là dễ sử dụng cho những người mới bắt đầu. Kể cả bạn không có chút kiến thức nào về HTML nhưng với sự giúp đỡ của các HTML Editor này, bạn vẫn có thể tạo ra trang web đơn giản.

Không nên dùng WYSIWYG Editor

Những phần mềm này được thiết kế ra với tiêu chí để những người làm web có một cái nhìn trực quan hơn trong quá trình kiến tạo trang web và dẫn đến việc tạo trang web một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên thực tế lại cho hiệu quả trái ngược. Những phần mềm như DreamWeaver, Expression Web học cách để sử dụng thành thạo phần mêm này thôi cũng đã là một thách thức rồi. Để có thể biết các công cụ như thế nào, các hộp thoại ra sao, cách lưu file như thế nào v.v.. cũng có thể viết ra một cuốn sách rồi. Nhưng vất vả là thế mà khi sử dụng tính năng WYSIWYG của các phần mềm này lại cho ra một dạng code hỗn tạp, vô cùng khó hiểu và cũng cực kỳ khó quản lý, chỉnh sửa.

Đa phần khi bạn chưa có kiến thức về HTML hoặc xHTML, khi sử dụng những phần mềm này bạn thường sử dụng dạng bảng (Table) để tạo trang web. Bởi vì cách này trực quan hơn và có vể “dễ nhai” hơn những cách khác. Một khi đã đi vào con đường mòn này bạn sẽ bị phụ thuộc vào nó và khó mà từ bỏ được.

Trước đây khi mới học làm web tôi cũng hoàn toàn bị phụ thuộc vào DreamWeaver, làm cái gì cũng kéo thả, hộp thoại, template có sẵn …. riết rồi thành quen. Đến khi không có nó nữa muốn viết cái cũng chẳng nhớ cú pháp như thế nào. Hoặc khi cần phải chỉnh sửa một thẻ cũng phải mở DreamWeaver lên. Rất mất thời gian và quá phụ thuộc vào nó.

Sau này khi tôi tìm hiểu sâu hơn về web tôi mới thấy rằng đa phần những người thành thạo về code họ đều không sử dụng những phần mềm đồ sộ như DreamWeaver mà chỉ có một text editor nhỏ gọn như Notepad ++. Yêu cầu cho những text editor này không cần nhiều ngoại trừ khả năng tạo màu khác nhau cho code để giúp bạn dễ nhìn hơn. Bạn hầu như không cần học cách sử dụng những phần mềm này, chỉ việc install là có thể viết code được.

Quá trình chuyển giao cũng không dễ dàng nếu bạn trở thành phụ thuộc như tôi trước đây. Nhưng dần dà bạn sẽ quen dần và bắt đầu nhớ cú pháp, thuộc tính, câu lệnh hơn. Thực tế bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn vì không phải mở hộp thoại, điền thông tin v.v.. bạn thậm chí còn không cần sử dụng chuột máy tính nữa. Khi code bạn cứ viết theo logic của code mà không phải ngừng lại. Khó khăn lớn nhất có lẽ là phần tưởng tượng trong đầu.

Ví dụ khi bạn kẻ một bảng trong WYSIWYG bạn chỉ việc chọn bảng và thêm dòng thêm cột. Nhưng khi viết code bạn phải “vẽ” nó ra trong đầu và code theo bức tranh vô hình đó. Nhưng tin tôi đi, một khi bạn đã quen rồi thì việc viết một lèo là chuyện đơn giản. Hơn nữa khi code do chính tay bạn viết ra và viết đúng cách thì nó “sạch sẽ” hơn, bạn biết rõ về nó hơn và tất nhiên cũng dễ quản lý hơn. Tôi hay liên tưởng code tự động tạo ra bởi phần mềm là loại rau chợ, còn code tự tay viết ra là code “cây nhà lá vườn, ngon bổ rẻ”.

Trong bài này tôi cũng không có ý đả kích các fan của DreamWeaver. Nếu bạn thấy quen dùng DreamWeaver và cảm thấy công việc vẫn nhanh gọn thì bạn cứ dùng. Nhưng tránh không nên sử dụng tính năng WYSIWYG của DreamWeaver. Tôi thì chỉ thích cách highlight code của DreamWeaver, nhưng nó nặng quá và tiền bản quyền sử dụng quá đắt không mua được. Nên bây giờ tôi hay sử dụng những chương trình nhỏ gọn hơn và ít tính năng hơn DreamWeaver rất nhiều.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ quảng bá website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting