website

Trang web là một file văn bản chứa những tag HTML hoặc những đọan mã đặc biệt mà trình duyệt web (Web browser) có thể hiểu và thông dịch được, file được lưu với phần mở rộng là .html hoặc htm.

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ WEB

– Web là một ứng dụng chạy trên mạng(Client-Server), được chia sẻ khắp toàn cầu.

– Trang web là một file văn bản chứa những tag HTML hoặc những đọan mã đặc biệt mà trình duyệt web (Web browser) có thể hiểu và thông dịch được, file được lưu với phần mở rộng là .html hoặc htm.

– HTML (HyperText Markup Language), gồm các đoạn mã chuẩn được quy ước để thiết kế Web và được hiển thị bởi trình duyệt Web (Web Browser)

 Hypertext (Hypertext link), là một từ hay một cụm từ đặc biệt dùng để tạo liên kết giữa các trang web

 Markup: là cách định dạng văn bản để trình duyệt hiểu và thông dịch được.

 Language: đây không là ngôn ngữ lập trình, mà chỉ là tập nhỏ những quy luật để định dạng văn bản trên trang web.

– Trình soạn thảo trang web :Có thể soạn thảo web trên bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Các trình soạn thảo phổ biến hiện nay là: Notepad, FrontPage hoặc Dreamweaver.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

DMCA là chữ viết tắt của Digital Millennium Copyright Act hay chúng ta thường gọi là Luật bảo vệ bàn quyền tác giả. Đây là luật của Mỹ được biểu quyết bởi quộc hội Mỹ và tổng thống Bill Clinton ký thành luật vào ngày 28/11/1998. Về cơ bản luật này được tạo ra để bảo vệ những sản phẩm của công nghệ phần mềm, bản quyền của tác phẩm trên mạng và ghép tội những ai bẻ khoá, cung cấp, kinh doanh, phân phối phần mềm trái phép.

DMCA là gì? tại sao bạn cần biết

Trong đạo luật này cũng có điều khoản quy trách nhiệm cho các nhà cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm loại bỏ những bài viết trên trang web bị cho là vi phạm luật bản quyền. Hơn thế nữa, những công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay như Google, Yahoo và MSN đều có riêng phần tuyên bố chung về đạo luật DMCA. Tựu chung, các cỗ máy tìm kiếm này đều tuân thủ theo luật DMCA, nếu sau khi xác minh một bài viết bị vi phạm luật bản quyền. Họ sẽ loại bỏ trang web đó khỏi trang kết quả tìm kiếm và nếu nghiêm trọng hơn, có thể xoá hẳn trang web đó khỏi database của họ. Như thế trang web đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi kết quả tìm kiếm, trừ khi trang web đó có những thay đổi tích cực và dần kiếm lại lòng tin của các cỗ máy tìm kiếm.

Như vậy bạn sẽ hỏi, luật DMCA là của Mỹ tại sao chúng ta phải quan tâm? bạn hỏi rất đúng! chắc bạn cũng biết rằng giữa Việt Nam và Mỹ đã có ký những văn bản thỏa thuận, những công ước và hiệp định bảo vệ bản quyền tác giả giữa hai bên. Cho nên nếu kể cả bạn ở Việt Nam nhưng vi phạm luật bản quyền, bạn cũng có thể gặp rắc rối về mặt pháp lý. Và thường thì những vụ kiện về bản quyền hay rắc rối và thiệt hại nhiều về tài chính.

Một điều nữa khiến bạn nên biết về luật DMCA là rất nhiều các trang web của Việt Nam đều được host tại Mỹ. Cho nên nội dung bài viết vi phạm bản quyền nằm trong địa phận của Mỹ, điều đó cũng có nghĩa là luật DMCA của Mỹ có hiệu lực trong trang web đó. Bên nguyên đơn có thể yêu cầu công ty host của trang web đó đóng cửa trang web vì vi phạm bản quyền. Do luật DMCA quy trách nhiệm cho các nhà cung cấp dịch vụ phải loại bỏ những trang web vi phạm bản quyền.

Việc tôn trọng bản quyền bài viết là việc nên làm. Trước hết chúng ta phải biết tôn trọng bản quyền của người khác thì mới mong người khác tôn trọng mình. Hiểu luật và làm theo luật là một điều tốt. Hy vọng trong tương lai, sẽ ngày càng nhiều người hiểu thêm về luật bản quyền và sẽ không còn những người đi ăn cắp chất xám và công sức lao động của người khác làm của mình nữa.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Phương thức truyền thông tin trong Internet: Khi một máy tính có địa chỉ IP là x(máy X) gửi tin đến máy tính có địa chỉ IP là y (máy Y) thì phương thức truyền tin cơ bản diễn ra như sau: Nếu máy X và máy Y cùng nằm trên một mạng con thì thông tin sẽ được gửi đi trực tiếp. Còn máy X và Y không cùng nằm trong mạng con thì thông tin sẽ được chuyển tới một máy trung gian có đường thông với các mạng khác rồi mới chuyển tới máy Y. Máy trung gian này gọi là Gateway.

– Internet là một mạng máy tính toàn cầu trong đó các máy truyền thông với nhau theo một ngôn ngữ chung là TCP/IP.

– Intranet đó là mạng cục bộ không nối vào Internet và cách truyền thông của chúng cũng theo ngôn ngữ chung là TCP/IP.

– Mô hình Client-Server: là mô hình khách-chủ. Server chứa tài nguyên dùng chung cho nhiều máy khách(Client) như các tập tin, tài liệu, máy in… Ưu điểm của mô hình này là tiết kiệm về thời gian, tài chính, dễ quản trị hệ thống…Cách hoạt động của mô hình này là máy Server ở trang thái hoạt động(24/24) và chờ yêu cầu từ phía Client. Khi Client yêu cầu thì máy Server đáp ứng yêu cầu đó.

– Internet Server là các Server cung cấp các dịch vụ Internet(Web Server, Mail Server, FTP Server…)

– Internet Service Provider(ISP): Là nơi cung cấp các dịch vụ Internet cho khách hàng. Mỗi ISP có nhiều khách hàng và có thể có nhiều loại dịch vụ Internet khác nhau.

– Internet Protocol : Các máy sử dụng trong mạng Internet liên lạc với nhau theo một tiêu chuẩn truyền thông gọi là Internet Protocol (IP). IP Address-địa chỉ IP: để việc trao đổi thông tin trong mạng Internet thực hiện được thì mỗi máy trong mạng cần phải định danh để phân biệt với các máy khác. Mỗi máy tính trong mạng được định danh bằng một nhóm các số được gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 4 số thập phân có giá từ 0 đến 255 và được phân cách nhau bởi dấu chấm. Ví dụ 192.168.0.1 Địa chỉ IP này có giá trị trong toàn mạng Internet. Uỷ ban phân phối địa chỉ IP của thế giới sẽ phân chia các nhóm địa chỉ IP cho các quốc gia khác nhau. Thông thường địa chỉ IP của một quốc gia do các cơ quan bưu điện quản lý và phân phối lại cho các ISP. Một máy tính khi thâm nhập vào mạng Internet cần có một địa chỉ IP. Địa chỉ IP có thể cấp tạp thời hoặc cấp vĩnh viễn. Thông thường các máy Client kết nối vào mạng Internet thông qua một ISP bằng đường điện thoại. Khi kết nối, ISP sẽ cấp tạm thời một IP cho máy Client.

– Phương thức truyền thông tin trong Internet: Khi một máy tính có địa chỉ IP là x(máy X) gửi tin đến máy tính có địa chỉ IP là y (máy Y) thì phương thức truyền tin cơ bản diễn ra như sau: Nếu máy X và máy Y cùng nằm trên một mạng con thì thông tin sẽ được gửi đi trực tiếp. Còn máy X và Y không cùng nằm trong mạng con thì thông tin sẽ được chuyển tới một máy trung gian có đường thông với các mạng khác rồi mới chuyển tới máy Y. Máy trung gian này gọi là Gateway.

– World Wide Web(WWW): là một dịch vụ phổ biến nhất hiện nay trên Internet. Dịch vụ này đưa ra cách truy xuất các tài liệu của các máy phục vụ dễ dàng thông qua các giao tiếp đồ họa. Để sử dụng dịch vụ này máy Client cần có một chương trình gọi là Web Browser.

– Web Browser(trình duyệt): là trình duyệt Web. Dùng để truy xuất các tài liệu trên các Web Server. Các trình duyệt hiện nay là Internet Explorer, Nestcape

– Home page: là trang web đầu tiên trong web site

– Hosting provider: là công ty hoặc tổ chức đưa các trang của chúng ta lên web

– Hyperlink : tên khác của hypertextlink

– Publish: làm cho trang web chạy được trên mạng

– URL(Unioform resource locator): một địa chỉ chỉ đến một file cụ thể trong nguồn tài nguyên mạng.

 Mỗi nguồn trên web có duy nhất một địa chỉ rất khó nhớ. Vì vậy, người ta sử dụng URL là một chuỗi cung cấp địa chỉ Internet của một web site hoặc nguồn trên World Wide Web. Định dạng đặc trưng là: www.nameofsite.typeofsite.countrycode

Ví dụ: 207.46.130.149 được biểu diễn trong URL là www.microsoft.com

 URL cũng nhận biết giao thức của site hoặc nguồn được truy cập. Giao thức thông thường nhất là “http”, một vài dạng URL khác là “gopher”, cung cấp địa chỉ Internet của một thư mục Gopher, và “ftp”, cung cấp vị trí mạng của nguồn FTP.

 Có hai dạng URL:

 URL tuyệt đối – là địa chỉ Internet đầy đủ của một trang hoặc file, bao gồm giao thức, vị trí mạng, đường dẫn tuỳ chọn và tên file.

Ví dụ, http:// www.microsoft.com/ms.htm.

 URL tương đối - mô tả ngắn gọn địa chỉ tập tin kết nối có cùng đường dẫn với tập tin hiện hành, URL tương đối đơn giản bao gồm tên và phần

mở rộng của tập tin.

Ví dụ: index.html

– Web server là một chương trình đáp ứng lại các yêu cầu truy xuất tài nguyên từ trình duyệt.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Việc đấu tranh giành lại bản quyền cho chính bạn là việc nên làm và hoàn toàn chính đáng. Bạn không nên lo sợ hoặc sợ rắc rối mà bỏ qua những việc làm sai trái. Bạn là người bỏ công sức và chất xám ra thì bạn cũng phải xứng đáng được mọi người công nhận. Chúng ta không thể cứ mãi nhắm mắt làm ngơ những người chuyên đi ăn cắp công sức lao động của người khác và lấy làm của mình. Hãy nghiêm khắc hơn với tệ nạn này, bởi vì Việt Nam đang ra sức hoà nhập với cộng đồng quôc tế, chúng ta hãy cùng nhau thay đổi hình ảnh của đất nước theo chiều hướng tích cực trong con mắt của người ngoại quốc.

Khai thác thông tin của đối tượng ăn cắp bản quyền

Trong bài “Những bước cần làm khi bị ăn cắp bản quyền” tôi có chỉ cho bạn những bước cầntiến hành khi nội dung trên trang web của bạn bị sao chép trái phép và vi phạm luật bản quyền.

Trong bài này tôi sẽ đi vào chi tiết hơn bằng cách sử dụng trang web whois.sc để khai thác thêm thông tin về đối tượng ăn cắp bản quyền bài viết. Cũng nên nhắc cho bạn nhớ rằng việc đấu tranh để giành lại bản quyền bài viết không hề tốn công sức và thời gian và hoàn toàn có thể tự làm được. Nhưng thách thức lớn nhất lại là việc kiềm chế chính bản thân mình. Lẽ tự nhiên khi ai đó đã rõ ràng ăn cắp công sức lao động của bạn, lại có thái độ trâng tráo, bất cần và thách đố. Thì mình có thể sẽ mất bình tĩnh và có những hành động không mang lại kết quả hoặc tệ hơn làm vấn đề thêm trầm trọng.

Như đã nói, việc đầu tiên bạn cần làm là tìm thông tin liên quan đến đối tượng tình nghi ăn cắp bài viết như: tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, nơi đặt host và domain. Cách tốt nhất để tìm ra thông tin này là sử dụng whois.sc. Đây là trang web cho phép bạn thấy được thông tin liên quan đến một domain bất kỳ.

Truy cập trang web whois.sc và ở ngay trang chủ bạn gõ vào địa chỉ trang web tình nghi. Trong ví dụ này tôi giả sử trang vuilen.com vi phạm bản quyền bài viết của izwebz.com (*). Dưới đây là thông tin liên quan đến trang vuilen.com.

Ở phần kết quả tìm kiếm này bạn chỉ cần chú ý đến 3 mục chính là Registry Data, Server Data và Whois Record. Đây là phần chứa những thông tin mà chúng ta có thể sử dụng để tiến hành việc đòi lại bản quyền bài viết. Ở hình dưới đây là thông tin Registry Data Vuilen.com đăng ký domain ở Godaddy.com, một trang web rất nổi tiếng về domain và họ cũng rất nghiêm khắc với những trang vi phạm luật DMCA. Đây là công ty của Mỹ cho nên theo luật họ phải có trách nhiệm giúp đỡ bạn khi họ nhận được khiếu nại về trường hợp vi phạm.

Name Server: NS1.ZONEEDIT.COM

Name Server: NS7.ZONEEDIT.COM

Đây cũng là thông tin quan trọng bởi vì nó cho bạn biết trang web này được host ở đâu. Bạn có thể mở trình duyệt và gõ vào Zoneedit.com, thì bạn sẽ đến trang chủ của công ty webhost. Thường thì ở trang này, bạn có thể tìm được thông tin liên lạc với webhost ở trang Contact.

Trong phần Server Data bạn sẽ biết được công ty host của họ nằm ở đâu. Thường thì ở bước trên bạn cũng có thể biết được host của họ có nằm ở Mỹ hay không. Nhưng ở phần này bạn có thể biết chắc được nó nằm ở đâu, thành phố nào. Trong trường hợp này, công ty host của vuilen.com ở Illinois – Woodstock – Fdcservers.net. Đây chính là nơi mà toàn bộ thông tin của trang web được lưu trữ, chỉ cần nó nằm trong địa phận của nước Mỹ. BINGO! Là họ phải có trách nhiệm chấp hành luật DMCA.

Tiếp theo là thông tin Whois Record. Vì vuilen.com sử dụng Private Domain Registration cho nên bạn không thấy được thông tin của họ. Tôi sẽ sử dụng thông tin của vietphotoshop.com (*)

Nếu may mắn bạn sẽ biết được tên của người sở hữu domain, địa chỉ, email và thậm chí cả số điện thoại của họ nữa. Nhưng đa phần mọi người không cho hiển thị thông tin cá nhân và thay vào đó sử dụng dịch vu Private và nó sẽ hiện ra thông tin của nhà cung cấp domain.

Tuy nhiên đến bước này bạn đã có trong tay công ty cung cấp tên miền và nơi họ lưu trữ trang web. Chỉ cần bấy nhiều thôi bạn cũng đủ để bắt đối tượng phải xoá bài viết hoặc thậm chí đóng cửa trang web. Nhưng trước khi liên lạc với công ty cung cấp tên miền và webhost, bạn nên làm theo những bước trong bài “những bước cần làm khi bị ăn cắp bản quyền”.

Kết luận

Việc đấu tranh giành lại bản quyền cho chính bạn là việc nên làm và hoàn toàn chính đáng. Bạn không nên lo sợ hoặc sợ rắc rối mà bỏ qua những việc làm sai trái. Bạn là người bỏ công sức và chất xám ra thì bạn cũng phải xứng đáng được mọi người công nhận. Chúng ta không thể cứ mãi nhắm mắt làm ngơ những người chuyên đi ăn cắp công sức lao động của người khác và lấy làm của mình. Hãy nghiêm khắc hơn với tệ nạn này, bởi vì Việt Nam đang ra sức hoà nhập với cộng đồng quôc tế, chúng ta hãy cùng nhau thay đổi hình ảnh của đất nước theo chiều hướng tích cực trong con mắt của người ngoại quốc.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Như đã nói ở bài trước, việc đấu tranh đề giành lại quyền tác giả là hoàn toàn có thể tự bạn làm được. Nó không hề mất thời gian và cũng không tốn nhiều công sức.Tất nhiên bạn có thể bỏ qua các hành vi ăn cắp bản quyền nếu bạn không nghĩ nó nghiêm trọng. Bạn có thể viết nó trên trang web của bạn như “thông tin trên trang web này hoàn toàn miễn phí cho việc sử dụng, tái sử dụng và sao chép mà không cần hỏi“. Nhưng nếu bạn muốn bảo vệ những gì do bạn viết ra bạn có thể ra một tuyên bố chung về hướng dẫn cách sử dụng thông tin trên trang web của bạn. Đa phần mọi người đề yêu cầu phải trích dẫn lại nguồn khi sử dụng lại thông tin từ trang web và phải credit cho tác giả của bài viết đó.

Những bước cần làm khi bị ăn cắp bản quyền

Dưới đây là những bước bạn có thể làm đề đấu tranh giành lại quyền tác giả.

 Xác định đối tượng vi phạm bản quyền

 Liên lạc với họ và cảnh báo họ về việc làm của họ là vi phạm bản quyền.

 Chính thức yêu cầu họ dừng việc vi phạm bản quyền

 Liên lạc với các nhà tài trợ của họ

 Liên lạc với Google, Yahoo và MSN (những công cụ tìm kiếm)

1. Xác định đối tượng vi phạm bản quyền

Khi bạn biết được hoặc ai đó nói cho bạn về việc bài viết của bạn đang bị vi phạm bản quyền. Bạn có thể đi tìm xem ai là người đã ăn cắp bằng cách tìm các đường link đến bài viết đó. Nếu đó là một bài viết do một thành viên của một diễn đàn đăng tải, bạn có thể liên hệ với Moderator của box đó hoặc Admin của trang đó. Thông báo với họ về việc bài viết đó là có bản quyền và bạn là người giữ bản quyền của bài viết đó. Thường thì các Admin hoặc Moderator sẽ điều tra và xoá bài đó khỏi diễn đàn hoặc thêm đường link đến tác giả chích thức của bài viết. Nhưng nếu bài viết của bạn bị một trang web khác ăn cắp và bạn không biết họ là ai. Bạn có thể vào trang web đó tìm thông tin liên lạc ở trang About, Contact, footer, diễn đàn, trang thông tin quảng cáo, sử dụng Whois.com, checkdomain.com. Khi có thông tin về họ rồi, bạn sẽ tiến hành bước tiếp theo là liên lạc trực tiếp với họ

2. Liên lạc và cảnh bảo đến đối tượng

Khi đã có đầy đủ thông tin trong tay, bạn liện hệ trực tiếp với họ. Báo với họ rằng bạn biết về việc bị xâm phạm bản quyền và cho họ biết rằng việc làm của họ là sai trái, vi phạm pháp luật và đáng bị lên án. Trong thư liên lạc bạn nên bao gồm những yêu cầu của bạn như là xoá bài viết đó, thêm thông tin trích dẫn đến nguồn hoặc credit lại cho tác giả là bạn.

Việc liên lạc trực tiếp yêu cầu bạn phải giữ thái độ bình tĩnh, cẩn trọng, chuyên nghiệp và đanh thép. Bản năng tự vệ của bạn có thể xui bạn viết email với những lời lẽ khiếm nhã, bôi xấu tên tuổi của họ trên các diễn đàn khác. Đó là những hành động bồng bột và thường không giúp ích cho vấn đề, chỉ làm nó thêm tồi tệ. Là người có suy nghĩ chu đáo và chín chắn, bạn nên giữ thái độ bình tĩnh và đanh thép cho dù hồi âm của họ rất lỗ mãng.

Một số người vì chưa được biết đến quyền tác giả, do vậy việc xâm phạm bản quyền bài viết của bạn xảy ra ngoài ý muốn của họ. Do vậy bạn nên cho họ cơ hội để giải thích và sửa sai trước khi có những bước đi tiếp theo. Nếu bạn làm tốt khâu này, có thể vấn đề được giải quyết ngay mà không tốn nhiều công sức.

Giữ thái độ bình tĩnh trong suốt quá trình này là một thách thức với bất cứ ai, nhất là khi đối tượng của bạn lại có thái độ trân tráo, bất cần và không quan tâm. Nhưng một email với lời lẽ chuyên nghiệp và đanh thép như sau có thể sẽ giúp họ nghĩ lại.

3. Thu thập thông tin và chứng cứ

Nếu bạn là chủ nhân thực sự của những gì bạn viết ra thì việc xác định không quá khó cho bạn.

 Tìm lại ngày giờ bạn post bài viết đó

 Nguồn đến hình minh hoạ bài viết

 Ý tưởng ban đầu để bạn viết bài viết

 Xuất xứ của bài viết

 Chụp lại ảnh màn hình những dữ liệu trong Database có thể chứng minh được thời gian bạn viết bài đó.

 Ngày bạn lưu lại bài viết đó vào máy tính (nếu bạn viết bài offline)

 Tìm nhân chứng để chứng minh cho bạn (thành viên của diễn đàn hoặc những người bạn biết)

Chờ thời hạn 1 tuần bạn cho họ trôi qua, nếu không có hồi âm hoặc họ không hợp tác, bạn sẽ tiến hành bước tiếp theo

4. Chính thức yêu cầu họ dừng việc vi phạm bản quyền bằng văn bản giấy tờ

Đây là bước đi chính thức của bạn để ngăn chặn việc xâm phạm bản quyền sau khi đã liên hệ trực tiếp đề dàn xếp với người ăn cắp bản quyền của bạn không thành. Ở bước này bạn tuyên bố rõ ràng rằng nếu họ không làm theo yêu cầu của bạn, họ sẽ chịu những hậu quả từ việc họ làm.

Bạn có thể gửi văn bản bằng giấy tờ này đến trực tiếp người vi phạm bản quyền của bạn và tới các bên liên quan như nhà tài trợ quảng cáo, công ty webhost của họ và công ty chủ quản của họ.

Thông tin này bạn đã có trong phần thu thập thông tin và chứng cứ.

Thường thì với giấy tờ mang tính pháp luật cao như thế này sẽ khiên họ không muốn rắc rối và làm theo yêu cầu của bạn. Nhưng nếu vẫn không thành công, thì bạn phải gửi đến nơi mà trang web đó đang host và yêu cầu công ty webhost này đóng cửa trang web bởi vì nó đang vi phạm luật bản quyền. Những văn bản giấy tờ liên quan đến pháp luật bạn không nên tự viết mà nên nhờ luật sư viết hộ, bởi vì giấy tờ này sẽ là lời cảnh báo cuối cùng đến người vi phạm. Nếu họ không thoả mãn yêu cầu của bạn, họ sẽ phải đối mặt với pháp luật.

 

Sau đó bạn sẽ gửi một lá thư đến công ty web host đang cung cấp dịch vụ cho họ với nội dung giải thích rằng trang web đó đang vi phạm bản quyền và cung cấp bằng chứng cho họ về việc vi phạm đó. Theo luật pháp của Mỹ, các công ty web host phải có trách nhiệm đóng cửa trang web đó cho đến khi mọi việc được giải quyết.

Nếu trang web của họ đang được host tại Mỹ (đa phần trang web của Việt Nam đều host tại Mỹ) thì nó thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của công ty đó chấp hành luật DMCA của Mỹ. Nếu thông tin của bạn xác thực, họ sẽ liên lạc với đối tượng của bạn và ra thông báơ đóng cửa trang web.

5. Liên lạc với các nhà tài trợ

Khi tài trợ cho một trang web, họ phải có được những lợi ích nào đó cho mình. Do vậy những công ty đang quảng cáo trên trang web của đối tượng sẽ huỷ hợp đồng quảng cáo nếu biết rằng trang web đó đi đạo bài của bạn và không chịu sửa lại theo yêu cầu của bạn. Nếu trang web đó dùng quảng cáo của Google Adsense, bạn có thể làm theo bước sau để báo cho Google biết là trang web đó đang xâm phạm bản quyền của bạn.

Ở banner quảng cáo của Google, bạn nhấn vào chữ “Ads by Google”.

Nó sẽ đưa bạn đến trang của Google và kéo xuống dưới thấy đường link “Send Google your thoughts on the site or the ads you just saw“. Đánh dấu như hình sau và gửi đi

Bằng cách này bạn đã đánh vào túi tiền của họ, sẽ cho họ thấy hậu quả về tài chính mà họ phải chịu khi không làm theo những yêu cầu của bạn. Hơn thế nữa Google sẽ thay mặt bạn liên hệ với họ và giải quyết hộ bạn, nếu thông tin của bạn là xác thực. Google có thể xóa trang của họ khỏi kết quả tìm kiếm và đưa trang đó vào danh sách đen.

6. Liên hệ với Google, Yahoo và MSN

 Đây là bước cuối cùng bạn có thể làm trong cuộc đấu tranh giành lại quyền tác giả của bạn. Luật pháp Mỹ có quy định về luật bảo vệ sản phẩm trí tuệ là những công ty cung cấp dịch vụ internet trong đó bao gồm cả những công cụ tìm kiếm phải có trách nhiệm giúp đỡ bạn dừng việc vi phạm bản quyền.

 Tuyên bố của Google về luật DMCA

 It is our policy to respond to notices of alleged infringement that comply with the Digital Millennium Copyright Act and other applicable intellectual property laws, which may include removing or disabling access to material claimed to be the subject of infringing activity. If we remove or disable access to comply with the Digital Millennium Copyright Act, we will make a good-faith attempt to contact the owner or administrator of each affected site so that they may make a counter notification pursuant to sections 512(g)(2) and (3) of that Act.

Google khuyên bạn những điều sau khi liên lạc với họ

 Xác định đầy đủ chi tiết về bài viết mà bạn nghĩ bị xâm phạm bản quyền

 Cung cấp thông tin đầy đủ cho phép Google liên hẹ với bạn

 Cung cấp thông tin mà bạn thu nhập được về đối tượng để Google có thể liên lạc với họ

 Trong email bạn phải tuyên bố như sau: “I have a good faith belief that use of the

copyrighted materials described above on the allegedly infringing web pages is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.” và tuyên thệ “I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.” (nguyên văn tiếng Anh)

Đây là bước đi mang tính quyết liệt nhất, do vậy bạn nên thật cẩn trọng khi tiến hành bước này.

Bạn nên thu thập đầy đủ chứng cứ và thông tin liên quan đến bài văn bị đạo và chứng cứ chứng minh nguồn gốc thực sự của bài viết đó là của bạn.

Link đến những trang tuyên bố luật DMCA của các công cụ tìm kiếm

 Yahoo DMCA Policy and Instructions

 Google’s DMCA Statement and Policy

 MSN – About DMCA and Policies

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Có thể ở Việt nam, luật bản quyền chưa được phổ biến rộng rãi cho nên vẫn tồn tại những sai lầm như trên trong ý thức của chúng ta. Bạn nên biêt rằng, thông tin trên mạng bao gồm bài viết, hình ảnh, tutorial, video clip được gọi là sản phẩm trí tuệ và được bảo vệ bởi luật bản quyền. No chỉ miễn phí chỉ khi bạn đọc, làm theo và sử dụng cho mục đích cá nhân. Nhưng nó không miễn phí cho bạn sao chép và lấy làm của mình.

Những quan niệm sai lầm về luật bản quyền

Trước khi đi sâu vào để tìm hiểu luật bản quyền và quyền tác giả, bạn nên biết về những quan niệm sai lầm của chúng ta về luật bản quyền và quyền tác giả.

 Nếu không có chú thích về bản quyền, thì không có bản quyền.

 Bạn viết bài trên Internet, thì đừng có kêu ca về bản quyền.

 Cái gì trên mạng cũng là miễn phí hết.

 Tác giả chẳng làm gì được tôi hết.

 Đấu tranh đề giành lại quyền tác giả tốn thời gian, rắc rối và mất công.

 Chỉ có những công ty lớn mới có quyền tác giả.

 Phải nhờ đến luật sư hoặc pháp luật mới can thiệp được.

 Tôi chẳng sợ vì tác giả là người nước ngoài, tôi đang ở Việt nam.

 Dù có sao chép lại, nhưng tôi làm vì mục đích phi thương mại và chia sẻ.

 Tôi không biết về luật này, nên tôi vô tội.

 Tuy tôi không xin phép tác giả, nhưng tôi có để link đến bài gốc và ghi rõ nguồn.

Trên đây là những quan niệm rất sai lầm của chúng ta về luật bản quyền. Có thể ở Việt nam, luật bản quyền chưa được phổ biến rộng rãi cho nên vẫn tồn tại những sai lầm như trên trong ý thức của chúng ta. Bạn nên biêt rằng, thông tin trên mạng bao gồm bài viết, hình ảnh, tutorial, video clip được gọi là sản phẩm trí tuệ và được bảo vệ bởi luật bản quyền. No chỉ miễn phí chỉ khi bạn đọc, làm theo và sử dụng cho mục đích cá nhân. Nhưng nó không miễn phí cho bạn sao chép và lấy làm của mình.

Do vậy việc bảo vệ luật bản quyền và tôn trọng quyền tác giả là việc nên làm vì thứ nhất nó vi phạm pháp luật và thứ hai “ăn cắp” một cái gì đó dù là sản phẩm trí tuệ đều không phù hợp với đạo đức và truyền thống của người Việt Nam.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của internet, các hệ thống pháp luật dường như chưa bắt kịp được với tốc độ phát triển này. Do vậy tạo ra nhiều lỗ hổng cho những người đi ăn cắp thông tin và công sức lao động của người khác.

Giới thiệu luật bản quyền

Hiện tại ở Việt Nam phong trào làm trang web cũng phát triển rất mạnh mẽ nhưng một phần trong số đó đã cố “quên” đi chuyện bản quyền tác giả. Họ công khai cung cấp các đường link download những phần mềm có giá trị hàng trăm dollars, thoải mái sử dụng forum IPB (phiên bản Nulled), sử dụng nhiều phần mềm CMS thương mại trái phép. Họ không biết rằng hoặc cố tình không biết điều đó là vi phạm luật bản quyền và họ có thể bị kiện và phải trả giá vì hành động đó.

Chúng ta, những người hàng ngày sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin, đã ngộ nhận rằng thông tin trên mang hoàn toàn miễn phí và không được bảo vệ bản quyền. SAI LẦM! ngược lại, thông tin trên mạng đúng là miễn phí nhưng rất nhiều trong số đó được bảo vệ bản quyền.

Tại sao chúng ta nên tôn trọng luật bản quyền và quyền tác giả? khi bạn đi sửa xe máy, bạn có dám không trả tiền cho người sửa xe cho bạn không? khi bạn đi ăn cơm tiệm, bạn có dám ăn xong rồi đứng dậy đi không? hoặc khi bạn đi sửa máy vi tính, bạn có dám quỵt tiền công không? chắc chắn là không rồi, bởi vì điều đó quá hiển nhiên là bạn phải trả tiền cho dịch vụ mà bạn nhận được.

Tuy nhiên chúng ta lại dễ dàng “quên đi” công sức của những người viết ra những bài văn, những phần mềm máy tính và các sản phẩm trí tuệ khác. Do vậy luật bản quyền và quyền tác giả được tạo ra để bảo vệ những sản phẩm trí tuệ.

Trong loạt bài viết về luật bản quyền và quyền tác giả này, các bạn sẽ hiểu thêm về cách đối phó với việc bị ăn cắp bản quyền, những bước căn bản đề đấu tranh với việc ăn cắp bản quyền và một số những thông tin liên qua đến chủ đề này.

Dưới đây là sơ lược qua những thông tin về bản quyền mà bạn cần biết

 Luật bản quyền áp dụng trên mạng internet

 Theo luật Mỹ, những gì bạn viết ra sẽ được luật bản quyền bảo vệ ngay khi nó được viết ra mà không cần phải khai báo.

 Bạn có thể sử dụng những thông tin có bản quyền dưới dạng trích dẫn và không vượt quá 500 từ hoặc 10% bài viết.

 Bạn phải hỏi tác giả và được cho phép mới được sử dụng hoặc dịch sang tiếng khác.

 Hầu hết mọi thứ đều có bản quyền, do vậy bạn nên tạo thói quen biết tôn trọng luật bản quyền.

 Khi bị kiện ra tòa, bạn không thể chỉ nói “tôi không biết luật”, điều đó không bào chữa cho hành vi của bạn.

 Đăng tải bài viết (dù có đường link dẫn nguồn) mà chưa hỏi ý kiến vẫn là vi phạm luật bản quyền.

 Xin phép được sử dụng thông tin có bản quyền giúp bạn tránh nhiều rắc rối.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Trong loạt bài về chiến lược phát triển trang web bạn đã biết được những việc cần chuẩn bị như xác định đối tượng người đọc, lập kế hoặch phát triển, đường lối và mục tiêu phấn đấu. Trong bài này, bạn sẽ biết thêm về một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh.

So sánh và học từ đối thủ

Benchmark – hay còn gọi là so sánh giữa mình và đối thủ cạnh tranh để học từ họ. Benchmark là một công đoạn bạn sẽ xác định trang web nào có cùng chung nhóm người đọc với bạn phát triển rất mạnh mẽ và thành công, họ có điểm gì nổi bật và có những tiêu chuẩn gì. Ví dụ trang web của bạn về tin tức, thì Vnexpress.net nên là đối tượng để bạn so sánh và học hỏi từ họ.

Khi bạn thăm trang vnexpress.net bạn ấn tượng điều gì nhất? tốc độ đưa tin của họ? thiết kế giao diện của họ? tốc độ truy cập của họ? v.v.. Một khi bạn đã xác định được đối tượng để so sánh, bạn sẽ phải tìm cho được bí quyết thanh công của họ là gì? và bạn cần phải làm gì để được thành công như họ.

Tại sao bạn phải cần so sánh mình và đối thủ

Nếu bạn chỉ tập trung vào nội dung trang web của riêng bạn và không quan tâm đến những trang web có cùng chung mục đích thì bạn đã bỏ phí cơ hội để học hỏi. Nói ví dụ có ai hỏi bạn là một trang web được gọi là thành công thì phải cỏ PageRank là bao nhiêu? Alexa rank là bao nhiêu? nằm ở trang nào của kết quả tìm kiếm? nếu bạn không biết được tiêu chuẩn của thị phần mình đang đứng, bạn khó có thể thành công được. Nếu trang web của họ có PageRank là 6/10 mà của bạn chỉ có 2/10 thì rõ ràng người ta phải làm một cái gì đó hơn bạn rồi.

Bạn cần phải so sánh chỉ tiêu gì

Để so sánh mình với đối thủ cạnh tranh để học từ họ, bạn phải xem xét kỹ đối thủ của mình. Lấy ví dụ có một trang web về truyện Audio rất thành công và bạn cũng đang có một trang web tương tự. Lẽ dĩ nhiên khi so sánh bạn sẽ so sánh những tiêu chí như:

 Số lượng truyện họ có.

 Chất lượng truyện của họ.

 Hạng mục của họ có đa dạng không

 Giao diện và CMS của họ có thân thiện không

 Nguồn truyện của họ lấy từ đâu

 Tốc độ đường truyền khi download truyện của họ như thế nào

Dù là trong lĩnh vực kinh doanh hay thiết kế web, thì việc so sánh và học những cái hay từ đối thủ là rất quan trọng. Tất nhiên chúng ta sẽ không đi học lỏm những gì họ đang áp dụng mà mang về áp dụng một cách khô cứng vào trang web của ta. Chúng ta cũng phải chọn lọc xem cái gì phù hợp, cái gì họ tốt và cái gì mình vẫn còn yếu. Học kinh nghiệm của những người đi trước và giỏi hơn ta cũng là một chìa khoá để dẫn đến thành công. Nó giúp bạn tránh được nhiều rủi ro và tìm ra con đường thành công nhanh hơn và dễ dàng hơn.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Khi trang web của bạn mới thành lập, bạn phải tìm mọi cách để quảng bá trang web và cho càng nhiều người biết càng tốt. Với những trang web mới hình thành, bạn không có khả năng tài chính để quảng cáo trang web bằng cách trả tiền để đặt banner lên các trang web lớn. Nhưng những cách sau này có thể đem lại hiệu quả nhất định mà lại không tốn tiền.

Các cách quảng cáo trang web

1.Khai báo trang web với Google

Cách thông dụng nhất là thông báo sự tồn tại trang web của bạn cho Google. Bạn có thể đăng ký trang web của bạn bàng cách nhấn vào chữ About Google trên trang chủ của Google, sau đó chọn Submit your content to Google. Tuy việc này là việc nên làm, nhưng chỉ khai báo với Google thôi thì cũng không thể chắc rằng trang web của bạn sẽ được tìm thấy ở kết quả tìm kiếm của Google. Bởi vì nếu trang web của bạn không có những đường link đến từ trang web khác, thì Google được lập trình để không đưa trang web của bạn lên những trang đầu của kết quả tìm kiếm.

2. Sử dụng chữ ký trên các diễn đàn

Hầu hết các diễn đàn đều cho phép thành viên có một phần dưới mỗi bài post gọi là chữ ký. Ở đó bạn có thể dùng hình ảnh, chữ để nói nên cái “tôi” của bạn. Bạn có thể sử dụng khoảng trống này để quảng cáo cho trang web của bạn.

Trước khi bạn muốn gặt hái được thành công từ phương pháp này, thì bước đầu bạn phải đầu tư thời gian cho nó đã. Bạn nên tham gia những diễn đàn lớn và chọn những diễn đàn có đối tượng người đọc phù hợp với đối tượng người đọc của bạn. Bạn hãy tham gia xây dựng nội dung cho diễn đàn đó, tham gia trả lời câu hỏi, post bài, post tài nguyên … Tuy nhiên bạn không nên spam với những bài vô nghĩa, nó chỉ làm hình ảnh của bạn không được tốt thôi. Hãy tham gia các chủ đề nóng nữa để mọi người có thể nhìn thấy chữ ký của bạn

3. Sử dụng chữ ký cho email

Email của bạn cũng cho phép bạn chèn một đoạn chữ ký, hãy tận dụng khoảng trống này để quảng cáo. Khi một ai đó email cho bạn, bạn trả lời họ, họ thấy dòng chữ như là Admin của www.tentrangweb.com – Mời bạn ghé thăm nếu có thời gian. Sẽ có người click vào và biết đâu họ thích nội dung của bạn và nói cho bạn bè của họ biết

4. Viết bài gây shock

Nếu bạn có khả năng tạo ra “đột biên” bằng khiêu hài hước, hãy viết một entry thật hay và hấp dẫn. Nếu là ý tưởng mới thì càng tốt hơn. Sau đó gửi link qua yahoo, nếu entry của bạn gây shock. Sẽ có rất nhiều người ghé thăm. Những message gửi qua Yahoo dưới dạng “mới đi chơi về, mời bà con vào comment” thường thì không có ai ghé thăm, “Đi sinh nhật bạn, gặp một nhỏ (anh) rất dễ thương (có chụp hình)” sẽ có 50% cơ hội có người vào xem. “Hình ảnh chụp lén cảnh hành lạc” đảm bảo gây shock và thu hút được sự chú ý.

Lưu ý: bạn có biết vụ Hành lạc không? cuối cùng khi theo link đó, mới tẻ ngửa người ra là họ chỉ chụp đĩa lạc rang và hành tươi.

5. Trao đổi liên kết

Cách này thì phụ thuộc vào tài ngoại giao của bạn. Nếu bạn quen thân với những admin của diến đàn lớn hoặc trang web đã khá “nổi tiếng”, bạn hãy nhờ họ cho bạn đặt một banner lên trang web của họ, đổi lại bạn cũng đặt lại liên kết đến trang của họ từ trang của bạn. Nếu trang web của bạn được liên kết đến từ một trang đã tồn tại lâu và có uy tín, thì Google cũng sẽ đánh giá cao trang của bạn hơn.

6. In lên áo hoặc lên xe

Cách cuối cùng thì hơi “chơi trội” một chút nhưng ít nhiều cũng mang lại hiểu quả. Bạn đi mua áo phông rồi in tên trang web của bạn lên đằng sau lưng với vài dòng giới thiệu như là câu Slogan (câu khẩu hiệu) và logo trang web. Bạn có thể in vài cái và nhờ bạn bè, anh em, họ hàng mặc hộ. Ai biết đâu khi trên đường ngao du bốn bể, có người ngó thấy tò mò và vào trang của bạn thì sao? Hoặc bạn cũng có thể in dưới dạng đề can và dán lên xe, hoặc bất cứ chỗ nào mà thu hút được sự chú ý của nhiều người.

7. Comment các blog

Hiện tại phong trào blog của Việt Nam cũng phát triển khá lớn mạnh. Tuy chưa có nhiều trang chuyên sâu về nội dung nhưng những trang sử dụng dịch vụ miễn phí của Yahoo! cũng có rất nhiều. Cho nên bạn có thể tận dụng phần comment để quảng cáo cho trang web của mình. Bạn nên tìm những blog nào có chủ đề tương tự hoặc gần giống trang web của bạn, và cố gắng là người đầu tiên comment một bài viết. Đa phần chỉ khoảng 10 comment đầu tiên là có người đọc, còn lại nó quá dài để người đọc xem hết.

Cũng giống như cách quảng cáo trong chữ ký của diễn đàn, bạn tuyệt đối không nen spam với những comment vô nghĩa. Bởi vì nó có thể phản tác dụng và làm mất uy tín trang web của bạn

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 

Chủ đề của trang web là huyết mạch, linh hồn và sự sống của một trang web. Cho dù bạn có sở hữu giao diện đẹp nhất Việt Nam, web host đắt nhất và tên miền hay nhất, nhưng chủ đề của bạn không thu hút được độc giả, thì trang web của bạn không được cho là thành công.

Chọn chủ đề cho trang website

Để chọn ra được một chủ đề chính cho trang web không phải là chuyện đơn giản. Bạn không thể viết về tất cả mọi thứ trong cuộc sống, nhưng bạn có thể viết về một khía cạnh nào đó, mà ở đó bạn tin rằng sẽ có người quan tâm và họ sẽ học được một điều gì đó tử trang web của bạn.

Một khó khăn lớn nhất trong việc chọn một chủ đề phù hợp là chủ đề đó vừa thu hút được người đọc và bạn phải giỏi hoặc chí ít biết nhiều về chủ đề đó. Không những thế chủ đề đó phải thực sự gây cho bạn hưng phấn khi viết về nó. Bạn phải thấy lúc nào cũng thiếu thời gian để viết về nó.

Ý tưởng để viết bài dường như không bao giờ tắt trong tâm trí bạn. Ví dụ bạn muốn làm mộ t trang web về hướng dẫn nấu các món ăn. Nhưng bạn lại không biết chút gì về nấu nướng thì sẽ rất khó cho bạn viết nội dung cho trang web đó.

Tất nhiên bạn có thể đi tìm thông tin trên mạng và “xào nấu” lại để cho vào trang web của mình. Nhưng như thế, thứ nhất, về mặt tinh thần bạn không được thoải mái. Phải đi làm việc mà mình không thích, thường không có hứng thú. Thứ hai, nếu nội dung đó không phải của bạn viết ra, thì sớm muộn gì người đọc cũng phát hiện ra sự giả tạo đó.

Nhưng ví dụ bạn là người rất đam mê sưu tầm tem thư và tiên xu. Bạn có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ để giới thiệu về những con tem, những đồng xu bạn vừa sưu tầm được. Bạn chỉ cần nhìn qua con tem hoặc đồng xu, bạn có thể biết được nó là của nước nào, vào khoảng năm nào và thuộc triều đại nào. Nói chung, bạn có một kiến thức sâu rộng về vấn đề này và rất thích chia sẻ những kiến thức bạn biết được với người cùng chung sở thích.

Tóm lại, để dòng huyết mạch và linh hồn của trang web luôn tuôn chảy và tươi mới. Bạn nên chọn một chủ đề vừa thu hút được một lượng khá người đọc và bản thân bạn thì rất thích và rất giỏi về chủ đề đó. Nó sẽ giúp bạn có động lực để viết bài và xây dựng trang web ngày càng

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai
 
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ quảng bá website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting