khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Tin tức

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thứ sáu, 01 Tháng 11 2013

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau

Đọc thêm...
 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

Thứ sáu, 01 Tháng 11 2013

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, thực hiện khấu trừ theo  theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 

Đọc thêm...
 

THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

Thứ năm, 31 Tháng 10 2013

Điều 23. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng

1. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng, bao gồm: Bất động sản, tài sản khác

Đọc thêm...
 

THU NHẬP THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Thứ năm, 31 Tháng 10 2013

Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ (-) giá vốn

Đọc thêm...
 

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thứ tư, 30 Tháng 10 2013

Khai thuế, nộp thuế theo tháng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này mà tổng số thuế thu nhập

Đọc thêm...
 

THU NHẬP THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thứ tư, 30 Tháng 10 2013

Điều 15. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp

1. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá

Đọc thêm...
 

Biểu thuế lũy tiến từng phần thuế TNCn

Thứ ba, 29 Tháng 10 2013

1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công

2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

Đọc thêm...
 

Giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Thứ ba, 29 Tháng 10 2013

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế như sau:

1. Mức giảm trừ gia cảnh:

a) Mức giảm

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting