khuyến mại dịch vụ thiết kế website

MÀN HÌNH DREAMWEAVER:

Thứ tư, 21 Tháng 8 2013

Connect/Disconnect: Chức năng kết nối/ ngắt kết nối với Remote site, chỉ có tác dụng với Remote site sử dụng phương thức truyền FTP, WebDAV hoặc Sourcesafe, mặc định Dreamweaver MX 2004 sẽ ngắt kết nối khỏi remote site nếu nó ở trạng thái chờ 30 phút. Có thể thay đổi thời gian này bằng cách chọn:Edit/ Preferences/Site Refresh: Chức năng cập nhật tập tin, thư mục cho Remote site giống với Local Site của chính nó. Thường không sử dụng chức năng này vì khi tạo Site mới Dreamweaver MX 2004 luôn đánh dấu check vào mục Refresh Remote File list Automatically

MÀN HÌNH DREAMWEAVER:

1. Insert Bar: Gồm các chức năng tiện ích dùng để chèn các đối tượng vào trang web, và định các thuộc tính cho đối tượng

 Common: Chèn các đối tượng: Image, Flash, Date, Template, …

 Layout: Chứa các công cụ trình bày trang, gồm 3 chế độ: Standard, Expended, Layout

 Forms: Chứa các công cụ tạo Form

 Text: Dùng định dạng văn bản

 HTML: chứa các công cụ tạo trang web bằng code view

2. Document Toolbar: Chứa các nút cho phép xem trang web ở dạng Design hay dạng Code

 Show code view: Xem dạng trang HTML

 Show Design view: Xem trang dạng thiết kế, sử dụng các công cụ của Dreamwerver

 Show code and design view: Chia cửa sổ làm 2 phần: phần trên dạng code view, phần dưới dạng Design view

 Title: tiêu đề của trang Web

 Preview/Debug in Browser:Xem kết quả trang web thông qua trình duyệt web

 Document Window: Cửa sổ dùng để tạo và hiệu chỉnh trang Web

3. Properties Inspector: Hiển thị các thuộc tính của các đối tượng đang được chọn, đồng thời cho phép chỉnh sửa các thuộc tính đó

4. Panel groups: Là nhóm các Panel cho phép quản lý các đối tượng trong trang Web

 Bật / tắt các thanh Panel: Chọn menu Window  Chọn thanh Panel tương ứng

 Mở rộng các thanh Panel: Click vào mũi tên ở góc trái của mỗi Panel

5. Site Panel: Cho phép quản lý các tập tin, thư mục trong bộ Web (giống Windows Explorer).

Thanh công cụ của Site Panel

Connect/Disconnect: Chức năng kết nối/ ngắt kết nối với Remote site, chỉ có tác dụng với Remote site sử dụng phương thức truyền FTP, WebDAV hoặc Sourcesafe, mặc định Dreamweaver MX 2004 sẽ ngắt kết nối khỏi remote site nếu nó ở trạng thái chờ 30 phút. Có thể thay đổi thời gian này bằng cách chọn:Edit/ Preferences/Site Refresh: Chức năng cập nhật tập tin, thư mục cho Remote site giống với Local Site của chính nó. Thường không sử dụng chức năng này vì khi tạo Site mới Dreamweaver MX 2004 luôn đánh dấu check vào mục Refresh Remote File list Automatically

Get File: chức năng chép File từ remote Site vào Local Site. Tuỳ thuộc vào Enable File Check in và Check out mà các tập tin chép vào có thuộc tính đựơc phép ghi

hay chỉ đọc Put File: Chép tập tin từ Local Site lên Remote Site Check out files: Kiểm tra tập tin ở Remote Site chép vào hay chép chồng lên tập tin ở Local Site Tag Selector Properties Inspector Site panel Document toolbar Document Insert bar window Panel group Window size Download time Check in files: Kiểm tra tập tin ở Local Site chép vào hay chép chồng lên tập tin ở Remote Site Expand/Collapse: hiển thị 2 cửa sổ Local Site và Remote Site

6. Status bar: Thanh trạng thái, nằm dưới đáy của Document Window, hiển thị Tag Selector, Window size, Document size và Download time.

 Tag Selector: Hiển thị các tag HTML tại vị trí hiện hành của con trỏ, khi tạo trang Web mới thì phần tử duy nhất hiển thị trong Tag Selector là BODY.

 Document size and Download time: Kích cở ước chừng của tài liệu và thời gian tải tài liệu xuống, có thể điều chỉnh tốc độ download bằng cách:

o Chọn Edit Preferences Chọn mục Status bar

o Tại mục Connection speed  Chọn tốc độ tương ứng

 Window size: Hiển thị kích thước hiện tại của tài liệu, được tính bằng Pixel. Khi định kích thước của trang web phải tính đến việc sao cho an toàn đối với mọi độ phân giải. Cách thay đổi kích thước của tài liệu theo một trong các kích thước định sẳn hoặc theo một giá trị khác: Click chuột vào mũi tên bên cạnh Window size

o Chọn một kích thước có sẳn, hoặc

o Chọn Edit size để định một kích thước khác

o Trong hộp thoại Preferences

o Width: định chiều rộng

o Height: định chiều cao

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai

 
Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting