khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Một số câu hỏi về hóa đơn (PIII)

Thứ tư, 24 Tháng 7 2013

Câu hỏi 40:

Các tiêu chí để nhận biết hóa đơn hợp pháp và hóa đơn không hợp pháp?

Trả lời:

Căn cứ theo hướng dẫn quy định tại Khoản 2, Điều 23, Chương III,,Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2010 của Bộ Tài chính thì hóa đơn hợp pháp phải là:

- Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng), trừ các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn.

- Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.

- Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.

- Hóa đơn không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 20 và Điều 21, Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Câu hỏi 41:

Tổ chức kinh doanh nào mới được cơ quan thuế bán hóa đơn?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế chỉ bán hóa đơn cho tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Câu hỏi 42:

Khi mua hóa đơn của cơ quan thuế, người nộp thuế cần phải chuẩn bị giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3a, Điều 11, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có:

- Đơn đề nghị mua hóa đơn (theo mẫu số 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này);

- Khi đến mua hóa đơn, người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

Câu hỏi 43:

Gia đình tôi có một căn nhà cho thuê trong thời hạn 6 tháng, theo hợp đồng thuê nhà chúng tôi phải cấp hóa đơn cho công ty thuê. Xin hỏi chúng tôi có được mua hóa đơn của cơ quan thuế không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì trường hợp gia đình bạn không kinh doanh nhưng có nhà để cho thuê thì được cơ quan thuế quản lý địa bàn có nhà cho thuê cấp hóa đơn lẻ, bạn đến cơ quan thuế để được hướng dẫn chi tiết.

Câu hỏi 44:

Cơ quan thuế cấp hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế cấp hóa đơn GTGT đối với trường hợp: tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế GTGT được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Câu hỏi 45:

Công ty tôi đã có quyết định giải thể, có phát sinh thanh lý tài sản. Người mua yêu cầu phải có hóa đơn. Vậy xin hỏi công ty chúng tôi muốn có hóa đơn để cung cấp cho người mua thì làm thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp công ty đã giải thể có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng. Công ty bạn có thể đến cơ quan thuế quản lý địa bàn để được cấp hóa đơn lẻ.

Câu hỏi 46:

Tổ chức, cá nhân được cấp hóa đơn lẻ có phải nộp thuế không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân được cấp hóa đơn lẻ của cơ quan thuế phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ.

Câu hỏi 47:

Cơ quan tôi là Ban Quản lý Khu Kinh tế A, thuộc UBND tỉnh B. Cơ quan tôi bán thanh lý một số máy photocopy cũ và cần hóa đơn để xuất cho bên mua hàng. Vậy cơ quan tôi có thuộc đối tượng được cấp hóa đơn của Cục thuế không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Chương II, Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: “Đối tượng được cấp hóa đơn là các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng”.

Căn cứ quy định trên thì cơ quan bạn thuộc diện được cấp hóa đơn để giao cho khách hàng.

Câu hỏi 48:

Hộ gia đình tôi không kinh doanh nhưng phát sinh hoạt động bán 1 căn nhà cho một Doanh nghiệp tư nhân, cần hóa đơn để giao cho người mua. Vậy chúng tôi phải làm thủ tục gì để được cấp hóa đơn?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Chương II, Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Để được cấp hóa đơn, hộ ông (bà) phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và các chứng từ mua bán kèm theo.

Câu hỏi 49:

Công ty tôi thuộc diện được in, phát hành hóa đơn. Vậy công ty tôi có được quy ước các ký hiệu nhận dạng trên hóa đơn do công ty tôi phát hành hay không, hay do Cục thuế quy định?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1, Điều 13, Chương II, Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Công ty có quyền quy ước các ký hiệu nhận dạng trên hóa đơn do mình phát hành để phục vụ việc nhận dạng hóa đơn trong quá trình in, phát hành và sử dụng hóa đơn.

Câu hỏi 50:

Khi in hóa đơn, Công ty chúng tôi có thể chọn những hình thức nào để làm ký hiệu nhận dạng hóa đơn?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1, Điều 13, Chương II, Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: khi in hoá đơn Công ty có thể chọn những hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng hoá đơn: dán tem chống giả; dùng kỹ thuật in đặc biệt; dùng giấy, mực in đặc biệt; đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc đợt phát hành loại hoá đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hoá đơn (như tên, mã số thế, địa chỉ người bán; loại hàng hoá, dịch vụ; đơn giá ....), chữ ký và dấu của bên bán khi lập hóa đơn, ...

Câu hỏi 51:

Công ty chúng tôi thuộc diện được tự in hóa đơn thuế GTGT. Sau khi phát hành, cơ quan thuế phát hiện có hóa đơn nghi vấn là hóa đơn giả hóa đơn của công ty chúng tôi và yêu cầu chúng tôi xác nhận. Vậy cho hỏi công ty chúng tôi có nghĩa vụ phải trả lời xác nhận của cơ quan thuế hay không và trong thời gian bao lâu phải gửi xác nhận?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 13, Chương II, Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Trong trường hợp cơ quan thuế yêu cầu xác nhận hóa đơn do công ty đã phát hành, Công ty có nghĩa vụ phải trả lời bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan thuế.

Câu hỏi 52:

Đơn vị chúng tôi không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh, vậy xin hỏi khi bán hàng hóa thì chúng tôi có phải lập hóa đơn không và mua hóa đơn ở đâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp đơn vị bạn không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh thì khi bán hàng hóa có phải lập hóa đơn và được cơ quan Thuế bán cho hóa đơn. Đề nghị đơn vị bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi 53:

Công ty tôi đã thông báo phát hành 10.000 số hóa đơn và đã sử dụng hết, nay Công ty tôi chuẩn bị phát hành hóa đơn lần thứ 2, về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành lần này giống như mẫu hóa đơn lần trước, xin hỏi khi phát hành chúng tôi có phải gửi kèm theo hóa đơn mẫu không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Câu hỏi 54:

Doanh nghiệp chúng tôi sử dụng hóa đơn xuất khẩu, đã thông báo phát hành hóa đơn và gửi hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế, nay chúng tôi có thay đổi một số nội dung trên hóa đơn (phần nội dung không bắt buộc), chúng tôi có phải thông báo phát hành hóa đơn mới không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Trường hợp Doanh nghiệp bạn hỏi không phải phát hành thông báo mới.

Câu hỏi 55:

Công ty tôi đã đặt in 10.000 số hóa đơn loại hóa đơn GTGT (trên hóa đơn đã in sẵn địa chỉ) đã sử dụng 5.000 số, nay Công ty tôi chuyển địa chỉ đến nơi khác, xin hỏi để được sử dụng 5.000 số hóa đơn còn lại chúng tôi phải làm thủ tục gì?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 và Khoản 2, Điều 9, Chương II, Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty bạn muốn tiếp tục sử dụng 5.000 số hóa đơn còn lại, Công ty bạn thực hiện việc đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng. Đồng thời, Công ty bạn phải gửi thông báo phát hành hóa đơn (theo mẫu 3.5, phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư nêu trên) cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ 5.000 số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết, sẽ tiếp tục sử dụng.

Câu hỏi 56:

Doanh nghiệp tôi đã đặt in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trước khi sử dụng chúng tôi phải làm các thủ tục gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì trước khi sử dụng hóa đơn, Doanh nghiệp bạn phải làm các thủ tục sau:

- Lập thông báo phát hành hóa đơn (theo mẫu số 3.5, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC và được đính chính tại Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài Chính) và gửi kèm theo hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi Doanh nghiệp bạn bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành.

- Niêm yết thông báo phát hành và hóa đơn mẫu tại nơi Doanh nghiệp bạn sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Câu hỏi 57:

Công ty chúng tôi đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc (ở các địa phương khác nhau) để sử dụng, xin hỏi việc tạo hóa đơn và phát hành hóa đơn đối với các đơn vị trực thuộc như thế nào?

Trả lời:

- Việc tạo hóa đơn: Theo quy định tại Điểm 2, Điều 8, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì: Tên Công ty bạn phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn, các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ của mình vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

- Việc phát hành hóa đơn: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì từng đơn vị trực thuộc phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Câu hỏi 58:

Doanh nghiệp tôi có số vốn kinh doanh 1 tỷ đồng và có 10 lao động, xin hỏi Doanh nghiệp chúng tôi xin mua hóa đơn do Cơ quan thuế đặt in có được không? Thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ thì doanh nghiệp của bạn thuộc loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo quy định tại Điểm 1, Điều 11, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 thì trong năm 2011, doanh nghiệp bạn được mua hóa đơn do Cục Thuế đặt in.

- Thủ tục mua hóa đơn như sau:

+ Đơn đề nghị mua hóa đơn theo mẫu số 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

+ Xuất trình chứng minh nhân dân (còn trong hạn sử dụng theo quy định của Pháp luật) của người đi mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật).

Câu hỏi 59:

Doanh nghiệp tôi có trụ sở tại Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng có hoạt động kinh doanh tại Thành phố Bảo Lộc, xin hỏi doanh nghiệp tôi có được mua hóa đơn do Cục Thuế đặt in không?

Trả lời:

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng thuộc danh mục địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nên trong năm 2011, doanh nghiệp bạn được mua hóa đơn do Cục Thuế đặt in theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Câu hỏi 60:

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng là địa bàn thuộc danh mục địa bàn kinh tế - xã đặc biệt hội khó khăn có đơn vị trực thuộc hoạt động kinh doanh tại thành phố Đà Lạt, xin hỏi đơn vị trực thuộc này có được mua hóa đơn do Cục Thuế đặt in không?

Trả lời:

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không phải địa bàn thuộc danh mục địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định 124/2008/NĐ-CP nên đơn vị trực thuộc doanh nghiệp không thuộc đối tượng được mua hóa đơn do Cục Thuế đặt in mà phải đặt in hóa đơn để sử dụng theo quy định tại  Khoản 1, Điều 11, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai

 
Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting