khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Pháp Luật Thuế

Download TT35-2013-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thứ sáu, 05 Tháng 7 2013

Thông tư số:TT35/2013/BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch

Đọc thêm...
 

Download : Luật số: 26/2012/QH13 bổ sung luật thuế TNCN

Thứ năm, 04 Tháng 7 2013

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh

Đọc thêm...
 

Tổng hợp văn bản thuế GTGT có hiệu lực tới năm 2013

Thứ hai, 03 Tháng 6 2013

Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Để cho các bạn làm kế

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting