khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Pháp Luật Thuế

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thứ tư, 30 Tháng 10 2013

Khai thuế, nộp thuế theo tháng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này mà tổng số thuế thu nhập

Đọc thêm...
 

THU NHẬP THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Thứ tư, 30 Tháng 10 2013

Điều 15. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp

1. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá

Đọc thêm...
 

Biểu thuế lũy tiến từng phần thuế TNCn

Thứ ba, 29 Tháng 10 2013

1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công

2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

Đọc thêm...
 

Giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Thứ ba, 29 Tháng 10 2013

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế như sau:

1. Mức giảm trừ gia cảnh:

a) Mức giảm

Đọc thêm...
 

Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh

Thứ hai, 28 Tháng 10 2013

Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Mức trích khấu hao tài sản cố định được xác định căn cứ vào giá trị tài sản cố định và thời gian trích

Đọc thêm...
 

Doanh thu tính thu nhập chịu thuế TNCN từ kinh doanh

Thứ hai, 28 Tháng 10 2013

Thời điểm xác định doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hoàn thành cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được

Đọc thêm...
 

Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thứ sáu, 25 Tháng 10 2013

Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công

1. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định bằng thu nhập chịu

Đọc thêm...
 

Thu nhập được miễn thuế TNCN

Thứ sáu, 25 Tháng 10 2013

Thu nhập được miễn thuế TNCN

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting