khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Một số quy định kế toán cần chú ý tháng 12 năm 2013

Thứ tư, 11 Tháng 12 2013

Bổ sung hệ thống mẫu biểu: mẫu biểu kê khai thuế GTGT theo quý, các mẫu mới để đăng ký mã số thuế TNCN cho người phụ thuộc của thuế TNCN, mẫu cam kết 23/TNCN mới…. và một số mẫu mới cho khai thuế BVMT và thuế của lĩnh vực dầu khí.

mua sach truc tuyennha sach minh khainhan chung hoc50 sac thai tap 4sachgiamgiasach tam ly hoctu dien han viet hien dai

 

 

Thông tư về hướng dẫn Luật quản lý thuế

Ngày 06 tháng 11 năm 2013, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

Một số điểm đáng lưu ý trong Thông tư bao gồm:

Bổ sung hệ thống mẫu biểu: mẫu biểu kê khai thuế GTGT theo quý, các mẫu mới để đăng ký mã số thuế TNCN cho người phụ thuộc của thuế TNCN, mẫu cam kết 23/TNCN mới…. và một số mẫu mới cho khai thuế BVMT và thuế của lĩnh vực dầu khí.

Quy định rõ về việc hàng quý doanh nghiệp kê khai thiếu thuế TNDN thì khi nộp hồ sơ quyết toán phải khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế để xác định lại số thuế phải nộp, tính lại tiền lãi chậm nộp.

Quy định rõ về việc cá nhân cư trú và không cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công nước ngoài, tự kê khai thì kê khai theo quý, các loại thu nhập khác thì kê khai theo từng lần phát sinh.

Hướng dẫn về việc thông báo phương pháp kê khai, nộp thuế nhà thầu trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.

Quy định đáng lưu ý về việc cơ quan thuế có quyền ấn định thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ khi hết hạn nộp tờ khai mà người nộp thuế vẫn chưa nộp tờ khai.

Quy định về việc xác định thế nào là nộp thừa thuế.

Hướng dẫn cụ thể về việc hoàn thuế GTGT.

 

Thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/11/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.

Hướng dẫn chuyển đổi kê khai thuế theo tháng, quý.

Ngày 10 tháng 10 năm 2013, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 7994/CT-TTHT hướng dẫn về việc kê khai thuế theo tháng, quý.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 7/2013.

Trường hợp công ty đủ điều kiện kê khai thuế theo quý nhưng công ty đã thực hiện kê khai thuế GTGT tháng 7/2013, sau đó lại muốn thực hiện kê khai thuế theo quý thì công ty có văn bản gửi cơ quan thuế thông báo huỷ tờ khai thuế tháng 7/2013 đã nộp cho cơ quan thuế.

 

Chính sách thuế đối với các khoản chi cho cá nhân không phải nhân viên công ty

Ngày 10 tháng 10 năm 2013, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 7995/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế đối với các khoản chi cho cá nhân không phải là nhân viên công ty.

Trường hợp Công ty có chi hỗ trợ tiền ăn, ở, xe, vé máy bay và chi quà tặng cho cán bộ y tế (không phải nhân viên Công ty) tham dự hội nghị thì các khoản chi này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp cá nhân nhận quà tặng (bằng hiện vật) là các quà tặng thì Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập quà tặng.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê trưng bày sản phẩm thuốc với chủ hiệu thuốc (cá nhân có đăng ký kinh doanh) nếu không có hóa đơn hợp pháp thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.


Tính năm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình

Ngày 14 tháng 10 năm 2013, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 8163/CT-TTHT hướng dẫn về việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hưởng ưu đãi thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN, khi công ty thực hiện chuyển đổi loại hìnhdoanh nghiệp thì:

Công ty phải thực hiện khai quyết toán thuế TNDN hai lần: trước và sau khi chuyển đổi loại hình.

Hai lần quyết toán trong 1 năm được tính là quyết toán cho 2 năm tài chính khác nhau.

Ưu đãi thuế TNDN được tính là 2 năm tương ứng với 2 lần quyết toán thuế.

 

Lựa chọn áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 26 tháng 11 năm 2013, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 4045/TCT-CS hướng dẫn về chính sách áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp một doanh nghiệp kinh doanh chưa đủ 12 tháng, được ưu đãi về thuế TNDN (miễn, giảm) thì có thể lựa chọn áp dụng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN ngay trong năm đầu tiên (chưa đủ 12 tháng) hoặc trong năm tiếp theo.

 

Đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh khi phát sinh thêm văn phòng mới

Ngày 11 tháng 10 năm 2013, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 8090/CT-TTHT hướng dẫn về việc đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh khi phát sinh thêm văn phòng mới.

Trường hợp công ty có trụ sở chính tại một địa điểm và ký hợp đồng thuê thêm một địa điểm khác để làm văn phòng làm việc thì Công ty phải liên hệ cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký bổ sung thêm địa điểm văn phòng làm việc mới và làm thủ tục đăng ký bổ sung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế.

Chi phí thuê mặt bằng, chi phí tiền lương nhân viên và các chi phí khác tại văn phòng mới nếu phục vụ cho kinh doanh và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN trong kỳ.

Được miễn thuế TNDN nhà thầu nước ngoài theo hiệp định nhưng vẫn phải kê khai và nộp thuế GTGT nhà thầu

Ngày 14 tháng 10 năm 2013, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 8207/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ.

Trường hợp công ty có ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài để cung cấp dịch vụ cho khách hàng của công ty, dịch vụ được thực hiện toàn bộ ở nước ngoài thì:

Nếu nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, đáp ứng điều kiện được miễn thuế theo Hiệp định thì khoản thu nhập từ hoạt động nêu trên của nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định.

Phần thuế GTGT nhà thầu công ty vẫn phải có nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế.

 

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2013

Theo thông báo số 2626/TB-KBNN ngày 02/12/2013, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đồng Đô la Mỹ tháng 12/2013 là 1 USD = 21.036 đồng. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 12/2013 cần tham khảo nội dung Thông báo số 2626/TB-KBNN.

 

---------- Hết --------------


 
Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting