khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Hóa Đơn Chứng Từ

Một số câu hỏi về hóa đơn (PIII)

Thứ tư, 24 Tháng 7 2013

Câu hỏi 40:

Các tiêu chí để nhận biết hóa đơn hợp pháp và hóa đơn không hợp pháp?

Trả lời:

Căn cứ theo hướng dẫn

Đọc thêm...
 

CÁCH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Thứ hai, 08 Tháng 7 2013
Hình ảnh

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía

Đọc thêm...
 

Thông tư Số: 64/2013/TT-BTC

Thứ sáu, 28 Tháng 6 2013

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch

Đọc thêm...
 

Tạo hóa đơn tự in

Thứ bảy, 08 Tháng 6 2013
Hình ảnh

Trường hợp tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn mới bắt đầu hoạt động cung ứng phần mềm tự in hoá đơn hoặc có hoạt động cung ứng phần mềm tự in hoá đơn sau khi ngừng hoạt động cung ứng phần mềm tự in hoá đơn thì

Đọc thêm...
 

Nguyên tắc tạo hoá đơn

Thứ năm, 06 Tháng 6 2013
Hình ảnh

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế không thuộc đối tượng nêu tại điểm a, điểm b khoản này được tạo hoá đơn đặt in theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này.

Đọc thêm...
 

Quy định về nội dung trên hóa đơn

Thứ tư, 05 Tháng 6 2013
Hình ảnh

Trường hợp hoá đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau tên loại hoá đơn với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn. Ví dụ:

Đọc thêm...
 

Thông tư Số: 64/2013/TT-BTC hướng dẫn in và phát hành hóa đơn

Thứ ba, 04 Tháng 6 2013
Hình ảnh

Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting