khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Pháp Luật Thuế

CV Số:586 /TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.

Thứ năm, 06 Tháng 3 2014

Bổ sung vào trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào

Đọc thêm...
 

Doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo đầu năm 2014

Thứ tư, 08 Tháng 1 2014

Đối với các doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong năm doanh nghiệp có kê khai bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT thì gửi

Đọc thêm...
 

Khai báo thông tin về tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Thứ ba, 17 Tháng 12 2013
 

Một số quy định kế toán cần chú ý tháng 12 năm 2013

Thứ tư, 11 Tháng 12 2013

Bổ sung hệ thống mẫu biểu: mẫu biểu kê khai thuế GTGT theo quý, các mẫu mới để đăng ký mã số thuế TNCN cho người phụ thuộc của thuế TNCN, mẫu cam kết 23/TNCN mới…. và một số mẫu mới cho khai thuế BVMT và thuế của lĩnh vực

Đọc thêm...
 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thứ sáu, 01 Tháng 11 2013

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau

Đọc thêm...
 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

Thứ sáu, 01 Tháng 11 2013

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, thực hiện khấu trừ theo  theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 

Đọc thêm...
 

THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

Thứ năm, 31 Tháng 10 2013

Điều 23. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng

1. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng, bao gồm: Bất động sản, tài sản khác

Đọc thêm...
 

THU NHẬP THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Thứ năm, 31 Tháng 10 2013

Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ (-) giá vốn

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting