khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Doanh Nghiệp

Mức lương tối thiểu

Thứ năm, 19 Tháng 6 2014

"Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. Mức lương tối thiểu vùng tại Điều 2 và các chế độ quy định tại Thông

Đọc thêm...
 

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Thứ năm, 19 Tháng 6 2014

Điều 27. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật

Đọc thêm...
 

Đăng ký website với Bộ Công Thương

Thứ ba, 17 Tháng 6 2014
Hình ảnh

Đăng ký, thông báo website với Bộ Công Thương: là việc làm cần thiết và bắt buộc đối với các doanh

Đọc thêm...
 

Phương pháp kế toán nguyên vật liệu

Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013
Hình ảnh

Ở phòng kế toán: khi nhận được chứng từ nhập, xuất kế toán sẽ kiểm tra và ghi giá Kế toán, tính thành tiền cho từng chứng từ và tổng cộng số tiền ghi vào phiếu giao

Đọc thêm...
 

DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013
Hình ảnh

Biểu mẫu chứng từ kế toán là các loại hoá đơn, phiếu xuất, bảng kê,... liên quan đến việc tính thuế do Bộ Tài chính  thống nhất phát hành. Đơn vị nào có nhu cầu tự in phải được Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) chấp thuận

Đọc thêm...
 

Quy định về sử dụng và quản lý biểu mẫu chứng từ kế toán

Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Biểu mẫu chứng từ kế toán là các loại hoá đơn, phiếu xuất, bảng kê,... liên quan đến việc tính thuế do Bộ Tài chính thống nhất phát hành. Đơn vị nào có nhu cầu tự in phải được Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) chấp thuận bằng

Đọc thêm...
 

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU.

Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Là phương pháp theo dõi, phản ánh thường xuyên liên tục có hệ thống tình hình Nhập – Xuất – Tồn kho vật tư hàng hóa trên sổ kế toán. Áp dụng đối với các đơn vị Đọc thêm...

 

Chứng từ kế toán

Thứ năm, 30 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt. Những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều lần phát sinh nhưng có nội dung không giống nhau thì phải dịch

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting