khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Doanh Nghiệp

Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh

Thứ hai, 15 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Mức độ cao nhất của thống lĩnh thị trường là vị trí độc quyền. Theo luật doanh nghiệp về Cạnh tranh, doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ mà doanh

Đọc thêm...
 

Khái quát về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh

Thứ bảy, 13 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Luật doanh nghiệp : Cạnh tranh với tính chất là động lực nội tại thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế chỉ tồn tại trong điều kiện kinh tế thị trường. Cạnh tranh không những là môi trường và động lực thúc đẩy hoạt

Đọc thêm...
 

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh, thương mại

Thứ sáu, 12 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Trong luật doanh nghiệp có nói khác với các hình thức chế tài khác, tạm ngừng, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng là các hình thức chế tài hợp đồng mà theo đó bên bị vi phạm hợp đồng áp dụng chế tài

Đọc thêm...
 

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và hợp đồng vô hiệu

Thứ năm, 11 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Hợp đồng kinh doanh, thương mại được giao kết đảm bảo các nguyên tắc của hợp đồng theo quy định của pháp luật. Việc quy định nguyên tắc giao kết hợp đồng nhằm đảm bảo sự thỏa thuận của các bên phù hợp với ý chí thực

Đọc thêm...
 

Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong kinh doanh, thương mại

Thứ tư, 10 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Trong luật doanh nghiệp có nói Bảo lãnh là việc người thứ ba (gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (gọi là bên được bảo

Đọc thêm...
 

Giao kết hợp đồng trong kinh doanh, thương mại

Thứ ba, 09 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Luật doanh nghiệp quy định nội dung của hợp đồng kinh doanh, thương mại có ý nghĩa hướng các bên tập trung vào thỏa thuận những nội dung quan trọng của hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện, đồng thời phòng

Đọc thêm...
 

Khái niệm và phân loại hợp đồng trong kinh doanh, thương mại

Thứ hai, 08 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Theo luật doanh nghiệp, Hợp đồng kinh doanh, thương mại có bản chất của hợp đồng nói chung, là

Đọc thêm...
 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG

Thứ sáu, 05 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Hợp đồng là một trong những hình thức pháp lý cơ bản của các quan hệ xã hội. Hiện hành ở Việt Nam, trên giác độ pháp lý, khái niệm hợp đồng đồng nghĩa với hợp đồng dân sự. Theo Bộ luật Dân sự (2005), Hợp đồng dân sự là

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting