khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Doanh Nghiệp

Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

Thứ bảy, 25 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ số liên theo quy định. Việc ghi chép chứng từ phải rõ ràng, trung thực, đầy đủ các yếu tố, gạch bỏ phần để trống, không được tẩy xoá, sửa chữa trên chứng từ. Trường hợp

Đọc thêm...
 

CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Thứ sáu, 24 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc là mẫu chứng từ đặc biệt có giá trị như tiền gồm: Phiếu thu, phiếu chi, séc, biên lai thu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, công trái, các loại hoá đơn bán hàng

Đọc thêm...
 

Nhiệm vụ của kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ

Thứ sáu, 24 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Kế toán tham gia kiểm kê, đánh giá lại vật liệu, công cụ dụng cụ theo chế độ của nhà nước. Lập các báp cáo kế toán về vật liệu dụng cụ phục vụ công tác lãnh đạo và quản lý,

Đọc thêm...
 

Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính

Thứ năm, 23 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý

Đọc thêm...
 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Thứ tư, 22 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai. Thông tin

Đọc thêm...
 

Nguyên tắc kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ

Thứ tư, 22 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Vật liệu và công cụ, dụng cụ là một bộ phận của tài sản (hàng tồn kho) của doanh nghiệp (tài sản lưu động tồn tại dưới hình thái vật chất). Theo quy định hiện

Đọc thêm...
 

Kế toán trưởng

Thứ ba, 21 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đều bố trí người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Khi thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Trường hợp khuyết kế toán

Đọc thêm...
 

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Thứ ba, 21 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Phân bổ nhiều lần: áp dụng trong trường hợp xuất dùng công cụ, dụng cụ có giá trị lớn như trang bị lần đầu hay thay thế hàng loạt công cụ, dụng cụ đang dùng...

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting