khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Doanh Nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Thứ bảy, 23 Tháng 3 2013
Hình ảnh

Trong luật doanh nghiệp quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình công ty đối vốn không được phát hành cổ phiếu ra thị trường. Khi thành lập công ty, các thành viên phải cam kết góp vốn vào

Đọc thêm...
 

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013
Hình ảnh

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thay thuế TNCN của các cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền

Đọc thêm...
 

CÔNG TY CỔ PHẦN

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013
Hình ảnh

Trong luật doanh nghiệp quy định Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn. Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ

Đọc thêm...
 

Công ty hợp danh

Thứ tư, 20 Tháng 3 2013
Hình ảnh

Trong luật doanh nghiệp có nói về bản chất của công ty hợp danh. Đối với các nước trên thế giới, công ty hợp danh được pháp luật ghi nhận là một loại hình đặc trưng

Đọc thêm...
 

Doanh nghiệp tư nhân

Thứ ba, 19 Tháng 3 2013
Hình ảnh

Luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu. Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh cá thể hoặc làm thành viên hợp danh của một

Đọc thêm...
 

QD 48 - Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính

Thứ hai, 18 Tháng 3 2013
Hình ảnh

Báo cáo Tài chính năm 2012 sắp đến kỳ hạn phải nộp, để giúp các kế toán hoàn thiện Báo cáo tài chính chúng tôi sẽ hướng dẫn các kế toán làm thuyết minh báo cáo tài chính. Nội dung như sau:

Đọc thêm...
 

Hướng dẫn làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013
Hình ảnh

Trong báo cáo tài chính thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ ko bắt buộc các doanh nghiệp nhỏ phải nộp, hiện tại cơ quan thuế khuyến khích các doanh nghiệp làm.  Với các các doanh nghiệp lớn thì báo cáo này bắt

Đọc thêm...
 

Tổ chức lại doanh nghiệp

Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013
Hình ảnh

Trong luật doanh nghiệp quy định: Tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm chia tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp. Quy định về tổ chức lại doanh nghiệp là cơ sở pháp

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting