khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Doanh Nghiệp

Đầu tư ra nước ngoài

Thứ năm, 04 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Theo luật doanh nghiệp nhà đầu tư cũng có thể đầu tư theo hình thức đầu tư gián tiếp. Các hình thức đầu tư gián tiếp chủ yếu là: đầu tư thông qua các thị trường tài chính hoặc chứng khoán để mua cổ phiếu, trái phiếu

Đọc thêm...
 

Hoạt động đầu tư

Thứ tư, 03 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Luật doanh nghiệp về đầu tư quy định thống nhất các vấn đề có tính nguyên tắc trong triển khai thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: Thuê, giao nhận đất thực hiện dự án; Chuẩn bị mặt bằng xây dựng; Thực hiện dự án đầu tư

Đọc thêm...
 

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

Thứ ba, 02 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Theo Luật  doanh nghiệp về Đầu tư, các quy định về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư thể hiện quan điểm không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư. Nội dung cụ thể của các ưu đãi đầu tư liên quan đến

Đọc thêm...
 

Bảo đảm đầu tư

Thứ hai, 01 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Trong luật doanh nghiệp, Luật đầu tư quy định về các biện pháp bảo đảm đầu tư tại Chương II (từ Điều 6 đến Điều 12). Các biện pháp bảo đảm đầu tư thể hiện tính nhất quán trong việc

Đọc thêm...
 

Nhà đầu tư và quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư

Thứ bảy, 30 Tháng 3 2013
Hình ảnh

 

Trước khi ban hành Luật Đầu tư năm 2005, chủ thể của quan hệ đầu tư được quy định không giống nhau giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Đối với các quan hệ đầu tư trong nước, chủ thể của quan hệ đầu

Đọc thêm...
 

Lĩnh vực và địa bàn đầu tư

Thứ năm, 28 Tháng 3 2013
Hình ảnh

Luật doanh nghiệp quy định: Lĩnh vực, địa bàn đầu tư liên quan mật thiết tới chính sách của Nhà nước về bảo đảm và khuyến khích đầu tư. Trong mỗi thời kì, việc ngăn cấm hay khuyến khích đầu tư vào

Đọc thêm...
 

Các hình thức đầu tư

Thứ tư, 27 Tháng 3 2013
Hình ảnh

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, kinh doanh được định nghĩa là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường

Đọc thêm...
 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ hai, 25 Tháng 3 2013
Hình ảnh
Luật doanh nghiệp quy định Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định
Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting