khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Doanh Nghiệp

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Thứ hai, 20 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ của các doanh nghiệp được chia, tách thành hai hay nhiều doanh nghiệp mới được xử lý theo quy định sau: Nếu tài liệu kế toán phân chia được cho đơn vị kế

Đọc thêm...
 

Kế toán các nghiệp vụ trích theo lương

Thứ hai, 20 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Kinh phí công đoàn: được hình thành từ việc trích lập 2% trên tổng số tiền lương phải trả người lao động trong kỳ tính vào chi phí sản xuất của các đối tượng do người Đọc thêm...

 

Kế toán doanh nghiệp

Chủ nhật, 19 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Kỳ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt

Đọc thêm...
 

QUY ĐỊNH CHUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOAN TRONG DOANH NGHIỆP

Thứ bảy, 18 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Doanh

Đọc thêm...
 

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Thứ bảy, 18 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Các chứng từ hạch toán lao động phải do người lập (tổ trưởng) ký, cán bộ kiểm tra kỹ thuật xác nhận, được lãnh đạo đơn vị duyệt y (quản đốc phân xưởng, trưởng

Đọc thêm...
 

Hình thức trả lương theo sản phẩm

Thứ năm, 16 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Tiền lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm mà họ làm ra, công việc và lao vụ hoàn thành đúng

Đọc thêm...
 

Nhiệm vụ kế toán tiền lương

Thứ tư, 15 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Hình thức trả lương này là một trong những biện pháp kích thích vật chất đối với người lao động, khuyến khích người lao động hăng hái làm việc. Mặt khác có tác Đọc thêm...

 

Nội dung quỹ tiền lương

Thứ ba, 14 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm tất cả các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương (tiền ăn giữa ca, tiền hỗ trợ phương

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting