khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Doanh Nghiệp

Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại

Thứ tư, 24 Tháng 4 2013

Các Trung tâm Trọng tài kinh tế thành lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị định số 116/CP ngày 05/9/1994 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế. Trước đây, đã có 6 Trung tâm Trọng tài

Đọc thêm...
 

Yêu cầu và những phương thức giải quyết tranh chấp

Thứ ba, 23 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Luật doanh nghiệp quy định Việc giải quyết tranh chấp phải có chi phí hợp lý về thời gian, cơ hội và chi phí tiền bạc. Mỗi bên đều có quyền cân nhắc, so sánh giữa cái được và những chi phí phải bỏ ra để giải quyết

Đọc thêm...
 

Tranh chấp kinh doanh, thương mại

Thứ hai, 22 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Thứ ba, tranh chấp kinh doanh, thương mại phát sinh, phát triển gắn liền với các hoạt động kinh doanh, thương mại. Luật doanh nghiệp có nói  Hoạt động kinh doanh thương mại vốn rất đa dạng, chịu sự tác động, điều tiết

Đọc thêm...
 

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp hệ thống tài khoản kế toán

Chủ nhật, 21 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Kế toán doanh nghiệp:

1- Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.

Hệ

Đọc thêm...
 

Luật doanh nghiệp các biện pháp bảo toàn tài sản trong giải quyết phá sản

Chủ nhật, 21 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Luật doanh nghiệp: Để bảo toàn tài sản phục vụ cho việc giải quyết phá sản, Luật Phá sản có những quy định nhằm bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

a. Các giao

Đọc thêm...
 

Luật doanh nghiệp vấn đề cơ bản của pháp luật phá sản

Thứ bảy, 20 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Luật doanh nghiệp: Thẩm quyền của Toà án toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là toà án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đăng ký kinh

Đọc thêm...
 

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kế toán trưởng

Thứ bảy, 20 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đều bố trí người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Khi thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Trường hợp khuyết kế toán

Đọc thêm...
 

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Tài liệu kế toán phải được doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng. Người làm kế toán có trách nhiệm bảo quản tài liệu kế toán của mình trong quá trình sử dụng.

Tài liệu kế toán lưu

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting