khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Doanh Nghiệp

luật doanh nghiệp dấu hiệu xác định doanh nghiệp lâm vào phá sản

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Để có căn cứ cho việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản, Luật Phá sản của các quốc gia phải xác định thế nào là tình trạng phá sản. Theo Điều 3 Luật Phá sản năm 2004 đã quy định: “ Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả

Đọc thêm...
 

Luật doanh nghiệp vấn đề cơ bản của pháp luật phá sản

Thứ năm, 18 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Phá sản là hiện tượng kinh tế xuất hiện và tồn tại trong những điều kiện kinh tế- xã hội nhất định, đó là nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung không tồn tại khái

Đọc thêm...
 

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ năm, 18 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa:Kỳ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm

Đọc thêm...
 

Quy định chung chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ tư, 17 Tháng 4 2013
Hình ảnh

QUY ĐỊNH CHUNG: "Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước, bao

Đọc thêm...
 

Trình tự tố tụng cạnh tranh trong luật doanh nghiệp

Thứ tư, 17 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Luật doanh nghiệp trình tự tố tụng: Mỗi vụ việc cạnh tranh đều được bắt đầu bằng thủ tục điều tra sơ bộ. Điều tra sơ bộ được thực hiện theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh và được tiến hành

Đọc thêm...
 

Tố tụng cạnh tranh trong luật doanh nghiệp

Thứ tư, 17 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Luật về doanh nghiệp: Tố tụng cạnh tranh là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo trình tự, thủ tục giải quyết, xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

Tố tụng cạnh tranh tiến hành theo thủ tục hành

Đọc thêm...
 

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ tư, 17 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Luật kế toán doanh nghiệp: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” ban hành theo Quyết định này, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và áp dụng chế độ kế toán, các quy định cụ thể

Đọc thêm...
 

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Thứ ba, 16 Tháng 4 2013
Hình ảnh

Trong luật doanh nghiệp quy định Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting