khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Kế Toán

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Thứ hai, 12 Tháng 5 2014

Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Doanh

Đọc thêm...
 

Một số điểm trong thông tư 156 (I - quy định chung)

Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014

Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu

Đọc thêm...
 

Cách hạch toán số thuế phải truy thu

Thứ hai, 24 Tháng 3 2014

Hạch toán số thuế phải truy thu thêm :

Trường hợp năm 2012, Công Ty được Chi Cục thuế kiểm tra quyết toán thuế các niên độ từ năm 2002 đến năm 2012, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập

Đọc thêm...
 

Một số câu hỏi về hóa đơn (PIV)

Thứ hai, 29 Tháng 7 2013

Câu hỏi 60:

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại huyện Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng là địa bàn thuộc danh mục địa bàn kinh tế - xã đặc biệt hội khó khăn có đơn vị

Đọc thêm...
 

Một số câu hỏi về hóa đơn (PII)

Thứ bảy, 20 Tháng 7 2013

Các tiêu chí để nhận biết hóa đơn hợp pháp và hóa đơn không hợp pháp?

Trả lời:

Căn cứ theo hướng dẫn quy định tại Khoản 2, Điều 23, Chương III,,Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 09

Đọc thêm...
 

Một số câu hỏi, đáp Hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC

Thứ sáu, 19 Tháng 7 2013

Một số câu hỏi, đáp Hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC

Đọc thêm...
 

DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Thứ tư, 03 Tháng 7 2013

Chứng từ kế toán có thể được in bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Các nhà in không được tự động thay đổi nội dung các biểu mẫu, không được nhận in các biểu mẫu chứng từ kế toán trái với quy định trong

Đọc thêm...
 

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Thứ hai, 01 Tháng 7 2013

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ  VÀ VỪA

Tài liệu hướng dẫn chi tiết "Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa" được lưu hành thành sách do Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán)

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting