khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Kế Toán

Số: 45/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QL&SD, trích KH TSCĐ

Thứ bảy, 29 Tháng 6 2013

Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết

Đọc thêm...
 

Kế toán tính giá tài sản cố định

Thứ sáu, 07 Tháng 6 2013

Kế toán chú ý: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định

Đọc thêm...
 

Kế toán phân loại tài sản cố định

Thứ năm, 06 Tháng 6 2013
Hình ảnh

Kế toán phân loại tài sản cố định là việc sắp xếp tài sản cố định thành từng loại, từng nhóm theo những đặc trưng nhất định để thuận tiện cho công tác

Đọc thêm...
 

Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định

Thứ tư, 05 Tháng 6 2013
Hình ảnh

Kế toán hướng dẫn, kiểm tra các phân xưởng, phòng, ban thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về tài sản cố định, mở các sổ sách cần thiết và hạch toán

Đọc thêm...
 

Nhiệm vụ - phân loại của kế toán tài sản cố định

Thứ ba, 04 Tháng 6 2013
Hình ảnh

Kế toán TSCĐ tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; kế toántiến hành phân Đọc thêm...

 

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thứ hai, 03 Tháng 6 2013
Hình ảnh

Trong kế toán Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting