khuyến mại dịch vụ thiết kế website

Kiến thức Doanh Nghiệp

Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Thứ hai, 13 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Tổ chức tốt công tác kế toán lao động tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nề nếp. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải bố trí hợp lý sức

Đọc thêm...
 

Kế toán tiền vay dài hạn

Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Cuối mỗi niên độ kế toán, doanh nghiệp phải tính toán và lập kế hoạch vay dài hạn, đồng thời xác định các khoản vay dài hạn đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo để theo dõi và có kế hoạch chi trả. Phải tổ chức

Đọc thêm...
 

KẾ TOÁN TIỀN VAY

Thứ năm, 09 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Kế toán tiền vay phải theo dõi tình hình vay và trả nợ của từng khoản tiền vay (Thời gian cho vay được tính từ khi phát tiền vay đến khi trả hết nợ cả lãi và gốc, lãi suất

Đọc thêm...
 

KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN

Thứ tư, 08 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Tiền đang chuyển: Là các khoản tiền mà doanh nghiệp đã nộp vào ngân hàng, kho bạc hoặc đã chuyển qua bưu điện để chuyển cho ngân hàng hay người được hưởng và Đọc thêm...

 

KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Thứ ba, 07 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Trong kế toán tiền gửi ngân hàng khi nhận được chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Trường hợp có

Đọc thêm...
 

KẾ TOÁN TIỀN TẠI QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

Thứ hai, 06 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp, tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp phải được bảo quản trong két sắt, hòm sắt, đủ điều kiện an toàn, chống mất cắp, mất trộm, chống cháy, chống mối xông.

Đọc thêm...
 

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Thứ bảy, 04 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Trong kế toán doanh nghiệp có quy định Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp tồn tại trực tiếp dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt

Đọc thêm...
 

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân

Thứ năm, 02 Tháng 5 2013
Hình ảnh

Luật doanh nghiệp đã nêu: Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải

Đọc thêm...
 


Tin khuyến mại
Kiến thức CNTT
Kiến thức doanh nghiệp
Kiến thức kế toán
Kiến thức pháp luật thuế
Kiến thức hóa đơn chứng từ
Dịch vụ đăng ký website với Bộ Công Thương
Dịch vụ thiết kế website trọn gói giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ domain
Dịch vụ Hosting